<

ယခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ တာထြက္မေကာင္းသျဖင့္ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္း ဆက္သြားပါက ေျခာက္လတာကာလလ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာသုံးဘီလ်ံျပည့္မီရန္ အခက္အခဲ ရွိေနဟုဆို

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ တာထြက္မေကာင္းသျဖင့္ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္း ဆက္သြားပါက ေျခာက္လတာကာလ လ်ာထားခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံျပည့္မီရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူလလ်ာထားခ်က္က ေျခာက္လ သံုးဘီလ်ံေပါ့။ အခုသံုးလနီးနီးမွာ သန္း ၅၀၀ေက်ာ္ပဲဆိုေတာ့ လက္ရွိအေနအထားမွာ သံုးဘီလ်ံျပည့္မီဖို႔ လက္ရွိအေနအထားက အစမွာမေကာင္းဘူးေပါ့။ နည္းနည္းေလး အားထည့္ၿပီး ထပ္လုပ္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္က အေျခအေနအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တာထြက္သိပ္မေကာင္းလွဘူး။ အခု သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ၆၀၀ နီးနီးမွာ သံုးလေလာက္အတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေလာက္ထပ္ရဖို႔ဆိုတာ နည္းနည္းေတာ့ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္” ဟု MIC အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆုိသည္။

“သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့မွ စီမံကိန္း အႀကီးႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက ဒီသံုးလအတြင္းမွာ ျပတ္သြားရင္ေတာ့ Target ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္၊ ဥပမာ-LNG နဲ႔မီးေပးမယ့္ကိစၥေတြ ဒါမ်ဳိးေတြေပါ့။ ဒါေတြက လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနနဲ႔ညႇိေနတယ္။ ဒီသံုးလအတြင္းမွာ ၿပီးသြားႏုိင္ရင္ေတာ့ ဒါေတြကဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိေတာ့ ျပည့္သြားႏုိင္မွာပါ။ လက္ရွိသြားေနတဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ကေတာ့ လ်ာထားခ်က္ျပည့္ဖို႔ အခက္အခဲရွိမယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမႏွင့္ဇြန္ သံုးလနီးပါးအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၃၄ သန္းေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္စာရင္းမ်ား ရရွိေရး IMF ၏ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ FDI Survey မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား စိစစ္ခြင့္ျပဳ႐ံုသာမက အမွန္၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာတင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမွန္စာရင္းမ်ား ျပဳစုလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၄၃၃၄ ဒသမ ၇၇၉ သန္း သို႔မဟုတ္ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရရွိေရးသည္ တုိင္းျပည္၏ GDP တိုးတက္မႈႏႈန္း၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း၊ ျပည္ပေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းမ်ား တြက္ခ်က္ရာတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္ အေရးႀကီး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.