<

တာေမြတြင္ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ တားဆီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

တာေမြတြင္ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေတြဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ တားဆီးျခင္းမ်ား မရိွသျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေဒသႏၲရ အမိန္႔အရ ခြင့္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိပါက မည္သည့္အတြက္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ရွင္းလင္း အသိေပးျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈရယူျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရရွိရသည့္အျပင္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒႏွင္႔အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ တန္ျပန္ဆႏၵျပမည္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္မည္ကုိ သတင္းရရွိပါလ်က္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းတားဆီးျခင္း မျပဳခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင္႔ အေရးယူထားသကဲ့သုိ႔ တရား၀င္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မရွိဘဲ တန္ျပန္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အရပ္၀တ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သူမ်ားအနက္ ရွစ္ဦးကုိ ေမ ၂၈ ရက္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထား တရားစြဲဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သတင္းရယူသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း သတင္းမီဒီယာသမားအျဖစ္ သိသာ ထင္ရွားေစေသာ အမွတ္အသားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ သတင္းရယူသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ႔သည္႔ ေမ ၁၂ ရက္ ညေနပုိင္းက တာေမြအ၀ိုင္းရွိ အုိးရွင္းစင္တာေရွ႔တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးရာတြင္ အရပ္၀တ္အခ်ဳိ႕က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးေပးျခင္း၊ သတင္းရယူေနေသာ မီဒီယာသမားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

June 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.