<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ေၾကညာမည္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း ကုိးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ဇူလုိင္ ၉ ရက္၌ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ကပ္ထားေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာ၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္းကုိ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ စတင္ကာျပဳစုခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ဦးေရမွာ ၉၀၄၆၂၃ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“အခု ေကာက္လို႔ရထားတာေပါ့ေနာ္။ ၉၀၄၆၂၃ ဦး။ ပထမတစ္ႀကိမ္ ကပ္ဦးမယ္ေလ။ အဲဒီမွာ ျပင္ၾက၊ ျဖဳတ္ၾက လုပ္ဦးမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီက်ရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္တာေပါ့။ အခုကေတာ့ အေျခခံျပဳစုထားတာ” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ကပ္ထားေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဇူလိုင္ဒုတိယအပတ္ထဲျဖစ္မွာပါ။ ဒုတိယအပတ္ စစခ်င္းေပါ့။ ၉ ရက္ေန႔ ကပ္မွာေပါ့ေနာ္။ ၁၄ ရက္ၾကာမွာေပါ့ေနာ္။ ၉ ရက္ေန႔စၿပီး လာၾကည့္လို႔ရၿပီ။ ေအာက္တိုဘာလမွာ ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္ ထပ္ကပ္မွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရာတြင္ မတူပီ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၇၄၈၉ ဦး၊ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၁၂၄၇၅ ဦး၊ တမူးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၃၄၈၃၂ ဦးရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“လာေရာက္ၿပီး ၾကည့္ၾကပါ။ တစ္အိမ္ေထာင္မွာ အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ေတာ့ လာၾကည့္သင့္တာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ ဆယ္အိမ္မွဴးတို႔၊ ရာအိမ္မွဴးတို႔ကလည္း လာၾကည့္သင့္တာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ေက်းရြာထဲမွာ ပါတယ္၊ မပါတယ္ သိတာေပါ့ေနာ္။ လာၾကည့္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဒါေတြလည္း လာၾကည့္ဖို႔ေကာင္းတာေပါ့။ ပိုမိုျပည့္စံုမွန္ကန္တဲ့ မဲစာရင္း ျဖစ္သြားမွာေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၃ ပါတီထံ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ေၾကညာခ်က္ ေပးပုိ႔ထားၿပီး မဲဆႏၵနယ္သံုးေနရာ မျဖစ္မေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ခုနစ္ပါတီရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

June 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.