<

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ယခင္နည္းလမ္းႏွင့္ မတူေသာ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရ

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရႊတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ယခင္နည္းလမ္းႏွင့္ မတူေသာ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ားအား တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္အား ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္က ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္ေနမႈမ်ား လံုး၀ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ယခင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မတူသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲေနၿပီး တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားအား ဖမ္းဆီးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ဘက္တြင္လည္း ေဒသခံမ်ား လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“တရားမ၀င္ ေရႊေမ်ာလုပ္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အန္တီတို႔ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ၀န္ႀကီးေတြကို ေဒသေတြခြဲၿပီး ေမ  ၄ ရက္ကတည္းကစၿပီး ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးခဲ့ တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အန္တီတုိ႔ဘက္က တကယ့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့အခါ အရင္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ နည္းေတြအကုန္ ေျပာင္းပစ္ရမယ္။ အရင္ကလို သြားဖမ္းတယ္။ ျပန္လာတယ္ ျပန္လုပ္ၾကတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အန္တီတို႔က Plan အသစ္ေတြဆြဲေနတယ္။ သြားဖမ္းတဲ့အခါ လံုျခံဳေရးကအစ ဒီရဲအင္အားနဲ႔ လံုေလာက္သလား ထပ္တိုးဖို႔လိုသလား တပ္မေတာ္အင္အား လိုသလား ဒါေတြကအစေပါ့။ ေနာက္တခ်က္က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အေနနဲ႔ကေရာ သြားဖမ္းတဲ့အခါ စက္ပစၥည္းေတြသယ္ဖို႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥအစေပါ့။ ဒီလိုထိေရာက္စြာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထား အျမင္ေတြ ေတာင္းတယ္။ အန္တီကိုယ္တုိင္ကလည္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၿပီး ၾကည့္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါ ေဒသခံေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈက အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ သူတို႔မပါဘဲနဲ႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ေဒသမွာ ဒီလုိလာလုပ္ ေနတာကို မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ တားဆီးႏိုင္ရမယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာေတာ့ ေဒသခံေတြလည္း ၀င္လုပ္ေနတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေပး လုပ္ငန္းေတြလည္း တဘက္ကလုပ္မယ္။ အခုသတၱဳဥပေဒကလည္း အသစ္ထြက္လာၿပီ ျပစ္ဒဏ္ေတြက အမ်ားႀကီး ျပင္းထန္လာၿပီ။ ဒါေတြကို လူထုသိေအာင္ ေျပာျပရမယ္။ ေဒသခံ တခ်ဳိ႕လူနည္းစုက သတၱဳဥပေဒရွိမွန္းကို မသိၾကတာေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရွိမွန္းသိတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးမွန္း မသိၾကဘူး။ ဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ပညာေပးရမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေဒသခံေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေအာင္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ တပိုင္တႏိုင္ေတြ ခ်ေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္” ဟု ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္က ဆုိသည္။

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈ မ်ားစြာရွိေနၿပီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဥ႐ုျမစ္၏ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေခ်ာင္းႀကီးေခ်ာင္း၊ နန္ထိန္ကြန္းေခ်ာင္း၊ နားေမာ္ေခ်ာင္းႏွင့္ နန္စံကားေခ်ာင္း အစရွိသည့္ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း စီး၀င္သည့္ နတ္နန္းေခ်ာင္း အတြင္း တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ေရစီးဆင္းမႈ ပ်က္စီးကာ ေရေဘးကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရၿပီး လယ္ေျမပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ကလည္း ေျပာၾကားသည္။

 

June 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.