<

ေမာ္လၿမိဳင္ က်ဳိက္သလႅံဘုရားကဲ့သုိ႔ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၾကံ့ခုိင္မႈအတြက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပက႐ုံးခန္းတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ သိဂုၤတၱရကုန္းေျမ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္စဥ္

ေမာ္လၿမိဳင္ က်ိဳက္သလံႅဘုရားကဲ့သုိ႔ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ၾကံ့ခုိင္မႈအတြက္  စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပက႐ုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ သိဂုၤတၱရကုန္းေျမ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ေရႊတိဂုံဘုရား တည္ရွိတဲ့ သိဂုၤတၱရကုန္းေျမ ေျမၿပိဳမႈမျဖစ္ရန္ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ပညာရွင္အသီးသီးနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ိဳက္သလႅံဘုရားလုိ ျဖစ္ၿပီးမွထက္ အမ်ားႀကီး ထိေရာက္မႈ ရွိတယ္။ ေရႊတိဂုံဘုရားႀကီးရဲ႕ Geo Technical Research ေတြကုိ ေရႊတိဂုံဘုရားရဲ႕ ေထာင့္ေလးေထာင့္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ soil test ေလးတြင္း တူးခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနက္က ေပႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တာနဲ႔ အမာခံေျမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚေပႏွစ္ဆယ္က ေျမေပ်ာ့ေတြ ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ က်ိဳက္သလံႅဘုရား ေျမၿပိဳမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိဂုၤတၱရကုန္းေျမကုိ စိတ္ပူလာေၾကာင္း၊ ျဖစ္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေရႊတိဂုံေဂါပကအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခ်က္သုံးခ်က္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအခ်က္ သုံးခ်က္သည္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ကုိယ္လုံးေတာ္ ၾကံ့ခုိင္ေရး၊ ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေရေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၀တၱကေျမ ၁၁၄ ဧကအား သန္႔ရွင္းသာယာ လွပေရးႏွင့္ စနစ္တက်ရွိေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္တြက္ခ်က္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမည္ ဆုိပါက ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးအား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ တြင္ ဆူနာမီ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရႊထီးေတာ္ႀကီး ၾကံ့ခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ေမလတြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တြင္ ေရႊသကၤန္းေတာ္ ကပ္လွဴေရးႏွင့္ ထီးေတာ္ၾကံ့ခုိင္မႈ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ေသးသြယ္ဆုံးေသာ ၾကာေမွာက္ၾကာလွန္ ဧရိယာႏွင့္ ငွက္ေပ်ာဖူးအေျခမွ တတိယ ေဖာင္းရစ္အထိ ျပင္ဆင္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ မဟာရံတံတုိင္းမ်ားသည္ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈ ေလးႀကိမ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္းထိပ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ေပ ၅၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ဘက္ေစာင္းတန္း ေတာင္ဘက္ ေပ ၁၂၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ ရန္ကုန္ဘုိးဘုိးႀကီး အနီးတြင္ ေပ ၁၅၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာဟုေထာင့္ သစ္ဂုိေဒါင္ ေနာက္ေက်ာ္ ေပ ၁၈၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

June 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.