<

အတြင္းလူနာ ဦးေရ ၄၀ အထိ လက္ခံကုသႏုိင္သည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဆး႐ံု၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေလးေမြးဖြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ေပးေန

ေဒၚခင္ၾကည္ေဆး႐ံုရွိ ကေလးမီးဖြားခန္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳိ(၂)ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္း ဗဟန္းအမ်ဳိးသမီး ေဆး႐ံု၀င္း အတြင္းရွိ ေဒၚခင္ၾကည္ အမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုကို အႀကီးစား ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းေဆး႐ံုတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေလးေမြးဖြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒၚခင္ၾကည္ အမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုမွ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းယုေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က အဆိုပါေဆး႐ံုကို တာ၀ါလိန္းေဆး႐ံု၊ ဗဟန္းအမ်ဳိးသမီး ေဆး႐ံုအျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး ေဆး႐ံု၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေနအထားအရ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအတြက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမြးဖြားမႈတြင္ ႐ိုး႐ိုးေမြးဖြားမႈသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားကို ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသမႈ ခံယူေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လူနာမ်ားကို အၿပီးသတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဆး႐ံုအေပၚ လူနာမ်ား၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ နည္းပါးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္က ေဆး႐ံုမွာက ႐ိုး႐ိုးေမြးဖြားမႈပဲ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္ အႀကီးစားျပင္ဆင္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထားတဲ့အတြက္ ႐ိုး႐ိုးေမြးလူနာ အပါအ၀င္ ေလစုပ္ေမြးဖို႔လိုတဲ့ လူနာေတြ၊ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားဖို႔လိုတဲ့ လူနာေတြကိုလည္း အၿပီးသတ္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ေတာ့မွာပါ။ အခုဆိုရင္ သားဖြားမီးယပ္ ဆရာ၀န္ေတြအျပင္ ေမ့ေဆးအထူးကု ဆရာ၀န္ပါ ခန္႔အပ္ထားပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္း ကိရိယာေတြကိုလည္း တပ္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူနာေတြကို လံုေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ အခ်ိန္ျပည့္ ေပးႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုက ခုတင္ ၄၀ ဆံ့ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အတြင္းလူနာ ၄၀ ဦးအထိ လက္ခံကုသႏုိင္မွာျဖစ္သလို ေနာက္ပိုင္းက်ရင္လည္း လူနာေဆာင္ေတြဆက္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ သြားဖို႔ အစီအစဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းယုေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ အမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုသည္ ယခင္က မီ၀ပ္ဂ်ီကို၀ါ(စ္)ဂ်ီ ခန္းမအမည္ျဖင့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ အုတ္ျမစ္ခ်တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မီ၀ပ္ဂ်ီကို၀ါ(စ္)ဂ်ီ ခန္းမ အမည္ကို တာ၀ါလိန္း အမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုဟု အမည္ေျပာင္းလဲ၍ သားဖြားေဆး႐ံုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအခ်ိန္က ေဒၚခင္ၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦးျဖင့္ ေဆး႐ံု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရာမွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ ထားရွိကာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ လက္ထက္တြင္ လူထု၏ အားထားမႈ ရရွိခဲ့ေသာ သားဖြားေဆး႐ံု ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေဆး႐ံုျပဳျပင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒၚခင္ၾကည္ အမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ကာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ သားဖြားလူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ႐ိုး႐ိုးေမြးဖြားျခင္း၊ ေလစုပ္ေမြးဖြားျခင္း၊ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားျခင္း၊ သားဆက္ျခားျခင္းႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္းတို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္သန္း ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

June 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.