<

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ ဇြန္ ၂၀ ရက္အထိ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ၄၇ ႀကိမ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္း ငါးႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ ဇြန္၂၀ ရက္ အထိ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ၄၇ ႀကိမ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္း ငါးႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြင္းရွိ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းခ်က္အရ Coordinated Patrol ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၄ ႀကိမ္၊ မတ္လတြင္ ခုနစ္ႀကိမ္၊ ေမလတြင္ ၁၆ ႀကိမ္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၀ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၄၇ ႀကိမ္ႏွင့္ ေရေၾကာင္း ကင္းလွည့္ျခင္းကိုလည္း နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စုစုေပါင္း ငါးႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နတ္ျမစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းကို ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဇြန္ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီမိနစ္ ၂၀ အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၄ မွ ၄၅ အထိလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၄ မွ ၃၆ အထိလည္း ေကာင္း၊ ဇြန္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီမိနစ္ ၅၀ အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၅ မွ ၄၆ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၁၈ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ ၃၆ မွ ၃၈ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၆ မွ ၄၇ အထိလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္း တည့္ ၁၂ နာရီ အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၈ မွ ၃၉ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇြန္၂၁ ရက္တြင္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၇ မွ ၄၈ အထိလည္းေကာင္း  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

June 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.