<

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား အစုရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူပါ၀င္ခြင့္ျပဳမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္အာဏာတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေၾကညာ

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပခဲ့သည့္ Yangon Investment Forum 2018 အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူပါ၀င္ခြင့္ျပဳမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္အာဏာတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဇြန္  ၂၁ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ ရွယ္ယာတစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းပါ၀င္လွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အခြန္အခမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာရွိျခင္း စသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားသည့္ အခ်က္ကို လက္ရွိဥပေဒတြင္ ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ား ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိမည့္ အေျခအေနျဖစ္ ေပၚလာမည္ျဖစ္၍ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားက အဆုိပါဥပေဒ အတည္ျပဳမည့္အခ်ိန္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အစုရွယ္ယာ ၃၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူပါ၀င္ခြင့္ေပးထားသျဖင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ေစ်းကစားမည့္ အေျခအေန ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ အခြန္စနစ္ေကာင္းရမယ္။ ဘဏ္စနစ္ ေကာင္းရမယ္။ MIC ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ လြယ္ကူလာမယ္ ယူဆတယ္။ မွတ္ပံုတင္ရတာကလည္း ပိုလြယ္သြားတယ္။ မွတ္ပံုတင္ရင္လည္း အြန္လိုင္းကပဲ လုပ္ရမယ္လို႔ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ကစၿပီး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အခုဆို စာရြက္စာတမ္းမ်ားစြာနဲ႔ လုပ္ေနရတယ္။ ဒီစာရြက္တစ္ရြက္ရဖို႔ အခ်ိန္သိပ္ကုန္တယ္။ တစ္ေနရာေျပးလိုက္၊ ေနာက္တစ္ရက္သြားလိုက္။ တစ္ေနရာသြားလိုက္နဲ႔ လမ္းေတြမွာလည္းက်ပ္၊ ကားေတြကလည္း က်ပ္။ လူေတြက စိတ္ေတြကလည္း ႐ႈပ္ေထြး။ ေရာဂါေတြလည္း ၀င္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ ဒါမွ သူတို႔ထုတ္လုပ္တဲ့ကုန္စည္ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ သူတို႔ဆီကေန အခြန္ေတြရမယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွယ္ယာ၀ယ္ယူခြင့္ေပးတယ္ဆိုတာ ေပးသင့္ေပးထိုက္တဲ့ ႏႈန္းထားပါ။ ဒီထက္ေတာင္ ေပးသင့္ပါ ေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြက ဒံုရင္း၊ ဒံုရင္းပါ။ ဒီအတုိင္း လုပ္ရင္းလုပ္ရင္း မတိုးတက္ခဲ့ပါဘူး။ တစ္ဖက္က ေစ်းကြက္လက္၀ါးႀကီးအုပ္မွာတို႔ ေစ်းကစားမွာတို႔ဆိုတာကို က်န္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရပါတယ္” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ထုတ္ျပန္ပါက ႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားလာၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၃၂ ခုႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း ၄၇၆ ခု ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒအရ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားစုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားထံသို႔ အစုရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ အက်ဳံး၀င္မည္မဟုတ္ေခ်။

“ကုမၸဏီဥပေဒက ခြင့္ျပဳေပမယ့္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္မျပဳရင္ မရပါ။ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသားကို ေရာင္းရင္ေတာင္ ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရပါတယ္” ဟု NLD ပါတီ၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၂၀၁၇ စတင္အာဏာတည္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစ၍ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ားကို အီလက္ထရြန္နစ္မွတ္ပုံတင္စနစ္ Myanmar Companies Online (MYCO) ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ၁၉၁၄ သို႔မဟုတ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒတို႔ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ တည္ဆဲကုမၸဏီမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ ေျခာက္လကာလအတြင္း ကုမၸဏီမွတ္ပုံ တင္စနစ္သစ္ MYCO တြင္ သတ္မွတ္ပုံစံ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ၾကပါရန္ႏွင့္ ဤသို႔ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးသြင္းရန္ မလိုေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈးစီးဌာနက ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

June 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.