<

၂၁ ပင္လံုညီလာခံ တတိယအစည္းအေ၀းသို႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

၂၁ ရာပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေန႐ိုင္း)

၂၁ ပင္လံုညီလာခံ တတိယအစည္းအေ၀းသို႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖဲြ႕၀င္အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ဇြန္ ၁၉ ရက္မွ စတင္ကာ သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီး ရလဒ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔ျဖစ္သည့္ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းေထာက္မ်ားအား အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“NCA ေရးမထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြဆိုရင္ အရင္ေဆြးေႏြးဖက္ KNPP တို႔ေတာ့ ဖိတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရဘက္က ျပန္ေဆြးေႏြးရဦးမယ္။ မူလအတိုင္းေတာ့ ဖိတ္ၾကားဖို႔မွန္းတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာထားေတြကို ျပန္ညိႇႏိႈင္းၿပီး ဖိတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြဖိတ္မယ္။ သို႔ေသာ္ အကုန္လံုးပါမပါ ျပန္ညိႇရဦးမယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မူမက်ေသးဘူး။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြကို ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဖိတ္တယ္။ သို႔ေသာ္ အကုန္လံုး ဖိတ္မလားေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံအား ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း က်င္းပရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အစိုးရဘက္သုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပထားၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္မႈ အေနအထားကုိ ေမးျမန္းထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ဇူလုိင္လလယ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အပါအ၀င္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိျပဳရက္မ်ားကုိ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ထံ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ တရား၀င္စာျဖင့္ ေပးပုိ႔ထားသည့္အျပင္ အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုံျခဳံေရးက႑ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းကို ဇြန္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

“အဲဒါေတြ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ေျပလည္တဲ့ရက္ေပါ့။ အဲဒီကာလျဖစ္မယ္လို႔ေတာ့မွန္းတယ္။ ဇူလိုင္ဒုတိယအပတ္မွာေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယ အစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္။ ရက္အတိအက်ကေတာ့ လူႀကီးေတြရဲ႕ တက္ေရာက္ႏုိင္မႈအေပၚ ျပန္ညိႇမွာပါ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစု အဖြဲ႕မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီး ရလဒ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္ ၁၉ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ က႑ငါးခုအနက္ ေလးခုကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “လံုျခံဳေရးက႑က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့မူေပါ့။ မျပတ္ေသးဘူး။ အၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ ကိုယ့္ဘက္မွာ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးေတြ ေဆြးေႏြးႏုိင္မလဲ စုစည္းခ်က္ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္ေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပဳလုပ္မည့္ ညီလာခံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံက သေဘာတူညီမႈမရွိခဲ့သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥအား ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ဘဲ ညီလာခံၿပီးမွသာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးရန္ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ သေဘာတူထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕ အစည္းအေ၀းအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ဇြန္ ၂၈ ရက္အထိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအား MICC-2 တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

June 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.