<

တ႐ုတ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအဆင္သင့္ရွိသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အျမန္ဆံုးလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေရး လာေရာက္ေဆြးေႏြး

ဇြန္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ Myanmar-Korea Investment Seminar အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအဆင့္သင့္ရွိသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အျမန္ဆံုး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဇြန္ ၂၀ ရက္က Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Myanmar-Korea Investment Seminar အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ပို႔မယ့္ဟာမ်ဳိးေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို အျမန္ဆံုးလာေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စဥ္စားေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြလာၿပီး ေဆြးေႏြးေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုရွိၿပီးသား လွ်ပ္စစ္လည္း အဆင္သင့္ရွိေနတယ္။ SEZ ေတြမွာ လာၿပီးလုပ္ဖို႔ရွိတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ လုပ္ကိုင္လာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွလည္း အျမန္ဆံုးလက္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ကုိလည္း ျပင္ဆင္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာကေတာ့ ဒါကိုအျမန္ဆံုးလက္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၇၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈအနက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၅၀၃ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၅၀၃ ဒသမ ၇၁ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃၆ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအကုန္အထိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၇၀၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ကိုးခု၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေလးခု၊ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ တစ္ခုႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္တစ္ခု စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအကုန္အထိ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားကာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၄၈၀ ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိသည္။

June 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.