<

ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ၏ ေရာ္ဘာစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိေသာ အနံ႔ဆိုးဒဏ္ကို ေဒသခံမ်ား ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရၿပီး က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေန

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ၏ ေရာ္ဘာစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာေသာ အနံ႔ဆိုးဒဏ္ကို ေဒသခံမ်ား ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၁၄ ရက္မွ စတင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း တတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ပုေလာမဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း (ခ) ဦးဖိုးမင္းက ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ၾကဲေက်းရြာအုပ္စု ဘုတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ  Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ေရာ္ဘာအေစးခံ ကုမၸဏီအား ေျမယာအျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္း ရွိ မရွိႏွင့္ ဆိုးရြားလွသည့္ ေရာ္ဘာ အနံ႔ဆိုး ထြက္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ့ဲေၾကာင္း၊ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ေရာ္ဘာအေစး၀ယ္ အေစးခဲ ကုမၸဏီကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ကုမၸဏီမွာ ပုေလာ-သမုတ္ကား လမ္းေဟာင္း၏ နံေဘးတြင္ရွိကာ ကုမၸဏီ၏ အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာစာ ကားလမ္းတစ္ဖက္တြင္ ဘုတ္ေခ်ာင္း အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ အိမ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႔ႏွင့္ လူဦးေရ ၄၀၀ ခန္႔ရွိ ဘုတ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတည္ရွိေၾကာင္း၊ စက္႐ံုမွထြက္ရွိလာသည့္ အနံ႔ဆိုးမ်ားမွာ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလံုး မခံႏိုင္ေအာင္ ဆိုးရြားေနၿပီး အနီးရွိ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ရြာအတြင္း ေနထို္င္သူမ်ား အနံ႔ဆိုးဒဏ္ကို ခံစားေနရကာ ကုမၸဏီရွိ အလုပ္သမားမ်ားလည္း အနံ႔ဆိုးဒဏ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ကာ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူေနရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“၎ေရာ္ဘာေစး အရည္၀ယ္အေစးခဲတ့ဲ စက္႐ံုက ထြက္လာတ့ဲ အနံ႔ဆိုးဟာ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလံုး မခံရပ္ႏိုင္ေအာင္ ဆိုးရြားလွပါတယ္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အနံ႔ဆိုးကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေနာက္ေျမာက္ေလ တိုက္လာတ့ဲ အခါဆိုရင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အေရွ႕ေလတိုက္တ့ဲ အခါမ်ိဳးမွာ ရြာထဲရွိ ျပည္သူမ်ား မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အနံ႔ဆိုးဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရပါတယ္။ မႏွစ္တုန္းကဆိုလွ်င္ အ.မ.က ဘုတ္ေခ်ာင္းရွိ ဆရာမမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေအာ့အန္မူးလဲတ့ဲအထိ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ စက္႐ံုရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာစာမွာ စုပံုထားတ့ဲ ေရာ္ဘာေခ်းမ်ားကို သိမ္းက်ံဳးလဲလွယ္တ့ဲ အခ်ိန္မ်ားမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎စြန္႔ပစ္ေရဆိုး စုေဆာင္းတ့ဲ ကန္မ်ားအတြင္းရွိ ေရမ်ားကို ဒလက္ပန္ကာမ်ားျဖင့္လည္ၿပီး အနံ႔ထုတ္တ့ဲ အခါမ်ားမွာဆိုလွ်င္ တစ္ရြာလံုး မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခံစားေနၾကရပါတယ္” ဟု ပုေလာမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း (ခ) ဦးဖိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

၎၏ ေမးျမန္းမႈကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧရိယာ ၇၈၆ ဒသမ ၅၈ ဧကမွာ ဗင္းေတ့ခ်္ကုမၸဏီမွ ဦးစိုင္းသန္းေအာင္ အမည္ျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီထံမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃၆ ဒသမ ၈၂ ဧက ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄၄၉ ဒသမ ၇၆ ဧက စုစုေပါင္း ၇၈၆ ဒသမ ၅၈ ဧကအား ရာဘာစိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေၾကာင္း၊ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ရက္တြင္ ဗင္းေတ့ခ်္ကုမၸဏီမွ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation Ltd., ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ ယေန႔အထိ  ရာဘာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေစးလွီးျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိကာ ယင္းေျမဧရိယာ အနက္မွ ၈ ဒသမ ၅၀ ဧက ခန္႔အား စက္႐ံုေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳထားလ်က္ရွိၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကစက္႐ံု မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေရး ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကို သိရေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation Ltd., အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဦးစီးဌာနမွ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (749) FE/2013-2014 အရ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation Ltd., အေနျဖင့္ ကုမၸဏီလက္မွတ္ ရရွိထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ၈.၄.၂၀၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမွတ္ (၇၀၅/၂၀၁၄) ျဖင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရာဘာအေစးျခစ္ျခင္း၊ Air Dried Sheet Concentrated Latex ႏွင့္အျခားတန္ဖိုးျမင့္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအား ႏွစ္ ၅၀ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုးရြားလွသည့္ ရာဘာအနံ႔ဆိုးထြက္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation Ltd., ရာဘာအေစး စက္႐ံုသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (IEE) ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) ကို Green Myanmar Enviromental Service Co.,Ltd ႏွင့္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၿပီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔  တင္ျပထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ဆက္လက္ေျဖၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ IEE ႏွင့္ EMP ေရးဆြဲရာတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ရမည့္ အပိုင္းမ်ားပါ အျပည့္အစံုပါၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆိုပါက ေျမျပင္၌ ဆိုးရြားလွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္မည ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အေပၚတြင ္ထပ္မံ၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီပါက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

 

June 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.