<

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း ဖက္စပ္ကုမၸဏီသို႔ တည္ေဆာက္ရန္ အပ္ႏွံထားသည့္ တြန္းသေဘၤာ (Tug Boat) အသစ္တစ္စင္း လက္ခံရယူမည္

ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း ဖက္စပ္ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ထားသည့္ တြန္းသေဘၤာ (Tug Boat) ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း ဖက္စပ္ကုမၸဏီသို႔ အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ အပ္ႏွံထားသည့္ တြန္းသေဘၤာ (Tug Boat) တစ္စင္း လက္ခံရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

“သေဘၤာက တည္ေဆာက္ၿပီးသြားလို႔ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ေနပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကို လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္း ဖက္စပ္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ား ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာရာတြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ၆၄ ကီလိုမီတာအကြာရွိ ပင္လယ္၀မွ ၀င္ထြက္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ေရေၾကာင္းျပမွဴးႀကီးမ်ားက အဆိုပါ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ထိန္းေက်ာင္း၍ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အင္ဂ်င္ပါ၀ါမ်ားသည့္ သေဘၤာအင္ဂ်င္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ပါက ေရေၾကာင္းမေတာ္တဆမႈ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ သေဘၤာအငယ္စားမ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္စီက အကူတြန္းေပးၿပီး ဆိပ္ကမ္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္တြင္ အဆိုပါ တြန္းသေဘၤာ (Tug Boat) အေနျဖင့္ ငါးစင္းရွိၿပီး ျမင္းေကာင္ေရ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၅၀၀၀ အားရွိ တြန္းသေဘၤာ (Tug Boat) ႏွစ္စင္းကို လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ သေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာရာတြင္ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးရသည့္ တြန္းသေဘၤာ (Tug Boat) ႏွစ္စင္းအား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးနီေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ လက္ရွိ တြန္းသေဘၤာ (Tug Boat) ငါးစင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းကို သေဘၤာႀကီးေတြ ၀င္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ၿပီး ျမင္းေကာင္ေရအား ၅၀၀၀ ရွိတဲ့ (Tug Boat) ႏွစ္စင္းကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးနီေအာင္က ဇြန္ ၁၁ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပင္လယ္ျပင္ အေျခစိုက္ ေရေၾကာင္းျပစခန္း (Off-shore Fixed Pilot Station) ကိုလည္း ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာသည့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ား ပိုမိုမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတြက္ ေနရာလိုအပ္ခ်က္ရွိလာျခင္း၊ ရာသီဥတု ဆိုးရြားခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းျပသေဘၤာအား ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ႀကီး ျမင့္လာျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ပင္လယ္ျပင္အေျခစိုက္ ေရေၾကာင္းျပစခန္း (Off-shore Fixed Pilot Station) အား သံကူကြန္ကရစ္ သံုးထပ္အေဆာက္အအံုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

June 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.