<

အထူးသတင္းေထာက္၊ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ား အမည္ခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသဏၭာန္ ၀တ္စုံ၀င္ဆင္ကာ ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ အေရးယူမည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

အထူးသတင္းေထာက္၊ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ား အမည္ခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသဏၭာန္၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ကာ ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ အေရးယူမည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ဖန္တီး၀တ္စား ဆင္ယင္ျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ ၀တ္ဆင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”  ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းရယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ျပဳလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရး ယူေပးရန္ တိုင္ၾကားမႈ ၁၂ မႈရွိခဲ့ၿပီး သတင္းေထာက္ ၁၅ ဦး၊ မီဒီယာအသင္း၀င္ တစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးတို႔အား အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသတင္းေထာက္မ်ားသည္ အထူးသတင္းေထာက္မ်ား၊ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ား အမည္ခံ၍ ေလာင္းကစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မႈခင္းမ်ားတြင္ အမႈလိုက္အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္၍ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊ အသင္း၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံမွ ၀င္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ ေျမယာကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ ဒုစ႐ိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ လစဥ္ေၾကးမ်ား ရယူျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ား အပါအ၀င္ သတင္းေထာက္အသင္းမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၍ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၆(စ) အရ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္လဲလွယ္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္အသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အသြင္သဏၭာန္တူေသာ ၀တ္စုံမ်ား၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ ေငြေၾကးေတာင္း ခံျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“သတင္းေထာက္က်င့္၀တ္မွာ သတင္းေထာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရမယ္ေလ၊ ယူနီေဖာင္း၀တ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူေတြထင္မွာက ယူနီေဖာင္းဆုိတာက မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူ၀န္ထမ္း ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းလုိ႔ပဲ ျပည္သူေတြက ထင္မွာကုိ။ ဒီလုိမ်ဳိးက ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းနဲ႔ ဆင္တူယုိးမွားလုပ္မယ္ဆုိရင္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မနဲ႔ၿငိမွာေလ။ ဒီလုိမ်ဳိး ဟန္ေဆာင္တာက်ေတာ့ သတင္းေထာက္က်င့္၀တ္အရလည္း ခြင့္မျပဳထားသလုိ ဥပေဒအရလည္း ခြင့္ျပဳထားတာမရွိပါဘူး။ သတင္းေထာက္ဆုိတာ က်င့္၀တ္အရ ကုိယ့္စီမွာရွိတဲ့သတင္းကုိ တျခားသူဆီကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ သတင္းေပးတဲ့ပုံစံမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူကုိအစီရင္ခံတဲ့ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳးမဟုတ္ရင္ သတင္းေထာက္က်င့္၀တ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္တယ္။ ခုနလုိမ်ဳိး ယူနီေဖာင္း၀တ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအေယာင္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒနဲ႔ထပ္ၿပီး အေရးယူႏုိင္တဲ့ကိစၥ ရွိတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇယ်ာလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

အထူးသတင္းေထာက္၊ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္းမရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ကုိ သတင္းေထာက္အဖြဲ႕ဟု အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထုိရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ဦးသက္ႏိုင္ဦး (အယ္ဒီတာခ်ဳပ္) ‘႐ႈေထာင့္’ မႈခင္းႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္၊ ဥကၠ႒ (MCRA) ဗဟိုသည္ ၂၀၁၈ ေမ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠ႒ထံသို႔ လိပ္မူၿပီး တုိင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားသူ ဦးသက္ႏုိင္ဦး အေနျဖင့္ ေမ ၃၁ ရက္တြင္   ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ လာေရာက္ရန္ ေမ ၂၈ ရက္တြင္ စာထုတ္၍ ဆင့္ေခၚခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆင့္ေခၚခ်ိန္းဆုိခဲ့သည့္ေန႔တြင္ ဦးသက္ႏုိင္ဦးအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုသာ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ရန္ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မွ တစ္ဆင့္ ထပ္မံဆင့္ေခၚခဲ့ရာ ယေန႔ထိလာေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးသက္ႏုိင္ဦး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) သည္ သတင္း မီဒီယာဥပေဒ ၉(စ်) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ က်င့္၀တ္ ႏွင့္ စည္းကမ္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ၈-၁၊ ၂၁-၁၊ ၂၁-၂ တုိ႔ကို လုိက္နာျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီက စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသက္ႏုိင္ဦးအပါအ၀င္ ၎ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း MCRA သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္ နာျခင္းမရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာ နည္းဥပေဒ ၃၈ (ဆ)၊ ၄၀ တု႔ိ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

June 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.