<

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုတြင္ JICA အကူအညီျဖင့္ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္အသစ္ တည္ေထာင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဆိုလာစနစ္တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္အသစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ JICA အဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္  ဆိုလာစနစ္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ရခိုင္ေဒသမွာ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူသူတိုင္းအတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာၿပီး လူမ်ဳိးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ေဆးကုသမႈေတြ ေပးေနပါတယ္။ လက္ရွိ စစ္ေတြ၊သကၠယ္ျပင္၊ ေျမာင္းေဘြ၊ ဘူး သီးေတာင္၊ ေစတီေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုေတြမွာ ေဆးကုသမႈေတြ ေပးေနပါတယ္။   ေလးလအတြင္း ျပင္ပလူနာနဲ႔အတြင္း  လူနာေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆးကုသေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ံုမွာ JICA အဖြဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္တစ္ခု လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရြ႕လ်ား ေဆးကုသမႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္ (Guard Ward) တစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မွ လူနာမ်ားေဆးကုသရန္ လိုအပ္ပါက လႊဲေျပာင္းကုသႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္အား က်ား-မ ခြဲျခား၍ စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ လူနာမ်ား အေရးေပၚကုသရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါက စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးမွ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္သြား ေရာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္တစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား-မဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသခြင့္မ်ား တစ္ေျပးညီရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအားလံုး၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ား-မ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ ေဆးကုသခြင့္ရရွိ ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

June 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.