<

လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသည့္ စက္မႈဇုန္ ၂၈ ဇုန္ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး ဥပေဒမ်ား အားေကာင္းမွသာ စက္မႈဇုန္ ၁၁ ခုအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ ေထာက္ျပ

လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းေနသည့္ စက္မႈဇုန္ ၂၈ ဇုန္ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး ဥပေဒမ်ား အားေကာင္းမွသာ စက္မႈဇုန္ ၁၁ ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၄၅ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ ကုိယ္စားလွယ္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ မဂၤလာဒုံ စတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ စက္႐ံုေတြက ထြက္ရွိလာတဲ့ အမိႈက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္း စြန္႔ပစ္တဲ့စနစ္က အလြန္အားနည္းေနတာကုိ ေတြ႕ရွိရတယ္။ စက္႐ုံေတြ ပုံမွန္ လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လက္ရွိ စက္မႈဇုန္၊ သီလ၀ါ အပါအ၀င္ ၂၉ ဇုန္ဟာ ဓာတ္အား လုံေလာက္စြာေပးႏုိင္တဲ့ အေျခအေန မရွိေသးတဲ့အတြက္ ၎စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆုိတာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က သိရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ေဟာင္း ၂၈ ခုကုိ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အရင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္းရွိ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ရွိရန္အတြက္ ဦးစြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားေရးရာ ဌာနမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမူ၀ါဒမ်ား အားေကာင္းလာရန္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမ်ား အားေကာင္းမွသာ ေျမျပင္ေပၚတြင္ စက္မႈဇုန္ ၁၁ ဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

June 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.