<

ေစ်းကြက္၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းလမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး က႑မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကိုရီးယား ေဆြးေႏြး

ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကိုရီးယား သံုးႏုိင္ငံေဆြးေႏြးမႈကို ဇြန္ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

ေစ်းကြက္ႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းလမ္း တိုးျမွင့္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး က႑မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကိုရီးယားသံုးႏုိင္ငံေဆြးေႏြးမႈကို ဇြန္ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ျပည္ပပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရး၊ အရည္အေသြးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းစနစ္မ်ား၊ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာမ်ား တိုးျမႇင့္သံုးစြဲေရးစသည့္ က႑ငါးရပ္ကို  သံုးႏုိင္ငံမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ား ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က     “စုိက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားရဲ႕ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈေတြမွာ ၁၈-၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနတာကို သိရပါတယ္။ ေတာင္သူနယ္ပယ္မွာ ဘာေတြလိုအပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေလ့လာၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ရလဒ္ေတြကို မွ်ေ၀ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေနာက္ ပိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရဆင္းတြင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာ သုေတသနဌာနကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာဌာနအတြက္ KOICA က အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၄ ဒသမ ၅ သန္းထည့္၀င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

“ရိတ္သိမ္းလြန္ခ်ိန္နည္းပညာက ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါပါတယ္။ သီႏွံတစ္ခုစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တဲ့ အတတ္ပညာေပါ့။ အတတ္ပညာကအေရးႀကီးသလို ထြက္လာတဲ့သီးႏွံေတြကို ရိတ္သိမ္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ကေနၿပီးေတာ့မွ ေစ်းကြက္ကိုပို႔တဲ့အထိ ဒီပညာကအေရး ပါပါတယ္။ ဒီပညာကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့တာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ေလာက္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလုပ္ငန္းကိုသာ ဂ႐ုတ စိုက္လုပ္ခဲ့ရင္ အရည္အေသြးလည္း တိုးတက္လာမယ္။ အေရအတြက္လည္း မ်ားလာပါ့မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိစပါးဆိုရင္ ၁၃ ကေနၿပီးေတာ့မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အေလ အလြင့္ရွိပါတယ္။ ရိတ္သိမ္းၿပီးအေလအလြင့္။ ဒါေတြကိုပါ ျပင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ စပါးတင္း တစ္ရာထြက္တိုင္းထြက္တိုင္း တင္းႏွစ္ဆယ္က အပိုဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႔ ထြက္လာမယ့္သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာကို အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ စပါးကိုထိခိုက္ႏုိင္မယ့္ အရည္အေသြးေတြလည္း တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးတိုးတက္လာရင္ ေစ်းပိုေကာင္းေကာင္းရပါမယ္။ အေရအတြက္မ်ားလာရင္လည္း ေစ်းပိုေကာင္း ေကာင္းရပါမယ္။ ဒီႏွစ္ခ်က္စလံုးက ရိတ္သိမ္းလြန္ခ်ိန္နည္းပညာရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြ၊ အေရးပါမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.