<

အဂတိလုိက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ ဌာနမွဴးႏွစ္ဦးကို မႏၲေလးတုိင္း တရားလႊတ္ေတာ္ စြဲခ်က္တင္အမိန္႔ခ်

အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဌာနမွဴး ႏွစ္ဦးအား မႏၲေလးတုိင္း တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစြဲဆုိထားရာ ဇြန္ ၁၂ ရက္က စြဲခ်င္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္ အဆုိပါ အမႈကို ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ၎တို႔ကုိ စြဲဆုိထားသည့္ အမႈႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၀က္အေရာင္းအ၀ယ္ သားသတ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိထားသူႏွစ္ဦးက ေစ်းမ်ားဌာနမွဴး ဦးမင္းလြင္စိုးႏွင့္ တိရစၦာန္ ကုသေရးႏွင့္ သားသတ္႐ံုမ်ားဌာနမွ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာခုိင္စုိးလွအား ေငြေၾကးေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေငြေပးရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ဦးမင္းလြင္စုိးသည္ ဦးမ်ိဳးခက္ထံမွ က်ပ္ ၁၀ သိန္းႏွင့္ ဦးဘုိဘုိဟန္ထံမွ က်ပ္သိန္း ၂၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာ ခုိင္စုိးလွသည္ ဦးမ်ိဳးခက္ထံမွ က်ပ္ ၁၅ သိန္းႏွင့္ ဦးဘုိဘုိဟန္ထံမွ က်ပ္သိန္း ၄၀  ကို လည္းေကာင္း ရယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ အလြဲသံုးၿပီး ေငြေၾကး ရယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဌာနမွဴးႏွစ္ဦးသည္ သားသတ္လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦးစလံုးထံမွ ေငြေၾကးရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈႏွစ္မႈအတြက္ မႏၲေလးတုိင္း တရားလႊတ္ေတာ္တြင္  ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္က စ တင္စြဲဆုိခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးမင္းလြင္စုိးႏွင့္ ေဒါက္တာ ခုိင္စုိးလွအား တစ္ဦးခ်င္း အမႈအလိုက္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စြဲခ်က္တင္အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.