<

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္ရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ ပစက္မႈဇုန္ အတြင္းရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ စက္႐ံု၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပေနစဥ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပစက္မႈဇုန္ရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၌ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔က ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၀ ခ်က္ မရရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ စက္႐ံု၀င္းအတြင္း ထိုင္သပိတ္ ျပဳလုပ္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား ၄၃၀ ခန္႔ရွိ၍ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ံႈးေနသည္ဟုဆိုကာ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔ ထိုင္သပိတ္ျဖင့္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ နံနက္မွစ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက (၁) အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္သက္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း လစာထုတ္တိုင္း စလစ္ထဲ ထည့္ေပးရန္၊ (၂)အလုပ္သမားမ်ားကို အခ်ိန္ပိုခြဲျခား၍ မခိုင္းေစရန္၊ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊ (၄) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေလးစားလိုက္နာရန္၊ (၅) အေျခခံ လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ယခင္က ရရွိေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ေၾကး ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းကို ျပန္ေပးရန္၊ (၆) အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းအား အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ (၇) လုပ္ငန္းခြင္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ထိခိုက္ေစေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား အလုပ္သမားမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္၊ (၈) လုံေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထားရွိေပးရန္၊ (၉) Gatepass ျဖင့္ ထြက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရက္မွန္ေၾကး မျဖတ္ေတာက္ရန္၊ (၁၀) လုပ္သက္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ခြင့္ ၁၀ ရက္ မယူလွ်င္ ထိုခြင့္ ၁၀ ရက္အား တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔၌ လုပ္သက္ခြင့္လစာ ခ်က္ခ်င္းရွင္းေပးရန္ စသည့္ ၁၀ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားေရးရာ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ၾကေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အခ်က္ရွစ္ခ်က္သာ လိုက္ေလ်ာၿပီး အမွတ္စဥ္ (၁)၊ (၂) အခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုေတာင္းဆိုေနတာ လုပ္ခလစာအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနတာ။ အခု လုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္ေတာ့ေပးၿပီး အရင္တုန္းကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ အထဲမွာ ေတာင္းဆိုမႈ အသစ္က နံပါတ္ (၁) အခ်က္ပဲ ရွိတယ္။ က်န္တာေတြက အရင္က ရေနက် ပုံမွန္အခြင့္အေရးေတြပါ။ ဒီႏွစ္ခ်က္ကိုေတာ့ အလုပ္ရွင္ဘက္က မလိုက္ေလ်ာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရမွ အလုပ္ပုံမွန္ဆင္းမယ္။ မရမခ်င္း ေအးခ်မ္းစြာေန႔တိုင္း ထိုင္သပိတ္ ျပဳလုပ္ေနမွာပဲ” ဟု ဦးေဆာင္သူ အလုပ္သမား ကိုေအးမင္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္အတြင္း ေမလအတြင္းကလည္း ဖိနပ္စက္႐ုံႏွစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွာ စက္႐ုံသုံးခုေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.