<

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းအား ဇူလုိင္လလယ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အပါအ၀င္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိျပဳရက္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက အစုိးရထံ တရား၀င္စာေပးပုိ႔

ဇြန္ ၁၁ ရက္က ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ PPST အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁  ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ဇူလုိင္လလယ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္အပါအ၀င္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အဆုိ ျပဳရက္မ်ားကို NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ထံ ဇြန္ ၁၂ ရက္ တြင္ တရား၀င္စာျဖင့္ ေပးပုိ႔လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)  ဒုတိယ ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ (PPST)  ၏ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္း အေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရထံ စာေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“PPST အစည္းအေ၀းကေတာ့ ပင္လုံက်င္းပမယ့္ ရက္ရယ္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပမယ့္ရက္ရယ္၊ UPDJC  အစည္းအေ၀း က်င္းပမယ့္ရက္ရယ္ကုိလာၿပီး အဆုိျပဳတာေပါ့ေနာ္။ ဒါက EAO ေတြရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီမွာရတဲ့ သေဘာထားေတြကုိ အစုိးရဘက္ကုိ တရား၀င္စာနဲ႔ ပုိ႔ထားၿပီးၿပီ” ဟု ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္း အေ၀းကုိ ဇူလုိင္လလယ္တြင္ က်င္းပရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မ်ားက အဆုိျပဳထားၿပီး အဆုိပါညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးစသည့္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ား မေဆြးေႏြးရန္ PPST အစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လုံညီလာခံကုိ ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တုိ႔ ကနဦးသေဘာတူညီထားေသာ္လည္း ၾကားကာလတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ UPDJC အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရမည့္ျဖစ္သျဖင့္ ဇူလုိင္လလယ္တြင္ က်င္းပရန္ EAOs ဘက္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပမည့္ရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရထံ ေပးပုိ႔ထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား မၾကာမီ ထပ္မံေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စုေပါင္းရယူေရး၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမႈကုိ ေပၚလြင္ေစေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ အသုံးျပဳ၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိလည္း (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ PPST အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.