<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရာ၌ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္တြင္ မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္လပထမပတ္ ေၾကညာရန္ လ်ာထား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရာ၌ မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္တြင္ မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္လပထမပတ္အတြင္း ေၾကညာရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္မွာ က်န္ေနေသးေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္းကုိ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွစ၍ ျပဳစုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္လပထမပတ္အတြင္း ေၾကညာရန္ လ်ာထားေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္၌ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ၁၁၄၈၄ ဦး၊ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွ ၃၅၁၆၅ ဦး၊ တာေမြမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၉၂၉၈၇ ဦး၊ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၂၁၁၀၄၃ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိ႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ၌ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ၁၇၈၅၇၉ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ တမူးမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၆၄၄၅ ဦး၊ အုတ္တြင္းမဲ ဆႏၵနယ္တြင္ ၅၅၂၄၉ ဦး၊ သပိတ္က်င္း မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၄၇၆၃၃ ဦး၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၃၉၅၉၉ ဦး၊ မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၆၆၀၂၉ ဦးႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵအမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

June 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.