<

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲသည့္အခါ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈၾကံဳပါက တိုင္ၾကားႏုိင္ရန္ ေငြေပးေခ်မႈေျပစာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူသိမ္းဆည္းထားရန္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန အသိေပး

ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခုရွိ အေရာင္းေကာင္တာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲသည့္အခါ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားၾကံဳပါက တိုင္ၾကားႏုိင္ရန္ ေငြေပးေခ်မႈ ေျပစာအေထာက္အထားမ်ား ရယူသိမ္းဆည္းထားရန္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ုပ္သံလိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးပစၥည္းအေပၚ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈ ယခင္ထက္ပိုမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားသည့္အမႈမ်ားအနက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ား သာမက အျခား၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားပါ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေျခအေနအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအထိ တိုင္ၾကားမႈ ၄၅ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တိုင္ၾကားမႈ ၄၆ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္က တိုင္ၾကားလာသည့္အမႈမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္ၾကားစာေတြအရ အရင္ကေတာ့ အစားအေသာက္ေတြပဲ မ်ားတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုေတာ့လည္း အစားအေသာက္ကိုပဲ ေျပးျမင္ၾကလို႔ပါ။ တကယ္က ကုန္စည္ေတြေရာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြေရာ ပါပါတယ္။ အဓိကက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မွာ လစ္ဟာေနတဲ့အတြက္ စားသံုးသူေရးရာဌာနက ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စားသံုးသူေတြ စိတ္ေက်နပ္မႈမျဖစ္ရင္၊ နစ္နာတယ္ထင္ရင္ တိုင္ၾကားတာေတြ ေျဖရွင္းေပးတယ္။ ဥပမာ ပစၥည္းတစ္ခုကို အာမခံေပးတာမ်ဳိးေပါ့။ ေရာင္းတုန္းကေတာ့ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္၊ ဘာညာေျပာၿပီး တကယ္ လက္ေတြ႕မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ တိုင္ၾကားလို႔ရတယ္။ ဥပေဒအရ အေရးယူလို႔ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္းေတြကို မေက်နပ္လို႔ တိုင္တာေတြ မ်ားလာပါတယ္” ဟု စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴးက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာမ်ား (CICC) မ်ားအျပင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာရွိ CICC-Nay Pyi Taw မွတစ္ဆင့္လည္း တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ၀၆၇၃-၄၃၀၄၆၈၊ ၀၆၇၃-၀၄၃၀၁၄၉၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ံုး ၀၁-၂၄၅၀၈၆ သို႔ ဆက္သြယ္ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ အမႈမ်ားအနက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ၂၃ မႈႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ ၁၄ မႈ၊ စုစုေပါင္း ၃၇ ခု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြး ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႕သို႔ သတင္းေပး တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စားသံုးသူမ်ား၏ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကို ေခၚယူစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျငင္းပြားမႈကို သိရွိေတြ႕ျမင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အျခားသက္ေသခံမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူမ်ားဘက္မွ ဆံုး႐ံႈးမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ထံ ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

June 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.