<

အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္း ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ ထင္း႐ွဴးေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခြင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကား

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ျပင္ ႏွစ္မုိင္ရွိ ထင္းရွဴးေတာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္း အတြင္းရွိ ထင္းရွဴးပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခြင့္ ျပည္နယ္အစုိးရက ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ပုဂၢဳိလ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းသည္ CB ဘဏ္ဥကၠ႒က လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရသစ္ အကူးအေျပာင္း ၾကားကာလတြင္ MoU ထုိးထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး သစ္ေတာမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမွ ရရွိလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္ကို အစုိးရအတြက္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုမၸဏီအတြက္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖဲြ႕မွ ေျပာၾကားသည္။

ေမာရွမ္း ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး (အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ) သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,၅၀၀ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ကာ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးကာလ သံုးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳမည့္ လမ္းဧရိယာမွာ ၁၉ ဒသမ ၂၁ ဧက၊ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳမည့္ ဧရိယာမွာ ၁၁ ဒသမ ၄၄ ဧရိယာ၊ အေဆာက္အဦ ဧရိယာမွာ ၄၄ ဒသမ ၃၅ ဧက ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၇၅ ဧက ရွိသည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း အစုိးရအဖဲြ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ထူးျခားေသာ ေခတ္မီအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ သက္သာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ေမာရွမ္းဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ ျပည္နယ္အတြင္း ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚ လာေစေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရနဲ႔ ေနာက္အစုိးရ အကူးအေျပာင္း လက္မွတ္ထုိးသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳသူကေတာ့ ေမာရွမ္းဖံြ႕ၿဖဳိးေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီပါ။ အစုိးရႏွင့္ အက်ဳိးတူ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၅၀၀ ေပါ့။ ဒီထဲမွာ သစ္ေတာဧရိယာေတြ ပါေနတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေခၚယူညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္တယ္။ သစ္ေတာေတြကို ဒီတိုင္းပဲ ထားရမယ္။ သစ္ေတာေတြမွာ အေဆာက္အဦေဆာက္ခြင့္ မေပးႏုိင္ဘူးဆိုၿပီး ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ေကာ္မတီကေန ေခၚယူညႇိႏႈိင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီကုမၸဏီကလည္း ေတာင္ႀကီးရဲ႕ သေကၤတျဖစ္တဲ့ ခ်ယ္ရီပင္ေတြကိုလည္း ခ်ယ္ရီေတာျဖစ္ေအာင္ စုိက္မယ္။ သစ္ေတာကုိေတာ့ အပ်က္စီး မခံႏုိင္ဘူးေပါ့။ အိမ္ရာ စီမံကိန္းကလည္း အေရးႀကီးသလို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးကလည္း သစ္ေတာအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းဖုိ႔ သစ္ေတာဧရိယာေတြ အေဆာက္အဦေဆာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို မၾကာခင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဇြန္လအေစာပုိင္းတြင္ ထင္း႐ွဴးေတာပတ္လည္ ျခံစည္း႐ုိးခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႔မ်ားမွ ထင္း႐ွဴးေတာမ်ား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးၾကရန္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကို အဆုိပါ စီမံကိန္းဧရိယာ ထင္း႐ွဴးေတာအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သစ္ေတာေျမဧရိယာကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အစုိးရ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ ေျမမ်ားမွ တရား၀င္ခ်ထားၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ လူပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန ေျခာက္ဧက၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္နယ္ေျမ ၁၁၄ ဧက၊ ပန္းခ်ယ္ရီအိမ္ရာ စီမံကိန္း ၇၅ ဧက၊ လြိဳင္ခမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ၄၈ ဧက၊ ယခင္၀န္ႀကီး အကြက္ခ်ထားၿပီးေနရာ ၁၅ ဧက အဆုိပါ ငါးခုသည္ တရား၀င္ ခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိသေဘာဆႏၵအရ ေလွ်ာက္ထားဆဲမ်ားမွာ ဦးေက်ာ္၀င္း ၁၉ ဧက၊ သု၀ဏၰခမ္းေအာင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၃၂ ဧက၊ ႏွစ္ဦးေလွ်ာက္ထား ထပ္ေသာေနရာ ရွစ္ဧက၊ ေတာင္ေစာင္းကမ္းပါးယံ ဧရိယာ ၇၂ ဧက၊ အစုိးရ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပလပ္ေျမတြင္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ၁၁၅ ဧက စုစုေပါင္း ၅၃၀ ဧက ရွိေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

June 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.