w တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘုိတုိ႔ ေတြ႕ဆုံ - Eleven Media Group <

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘုိတုိ႔ ေတြ႕ဆုံ

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘိုႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး ေဖ့စ္ဘြတ္)

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘိုတုိ႔သည္ သာသနာ႔နယ္မ်ားမွ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ငါးပါးတို႔ႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဦးစြာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးက ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္သည္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါလွေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ပင္ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုယႏၲရားကို အသက္၀င္ လႈပ္ရွားေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုကို ေထာက္ခံႀကိဳဆုိၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ ပါ၀င္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္း ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ႀကီးစြာေသာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔ ဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံၿပီး လိုက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းရန္ တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ နာၾကည္းမႈမ်ားပင္ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ကာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေသာ စားပြဲ၀ိုင္းသို႕ ျပန္လည္စု႐ံုးၾကရန္ ေတာင္းပန္ဆႏၵျပဳေၾကာင္း၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ခံယူခ်က္နည္းဟန္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အမိႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္တကြ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးအတြက္ မိမိတုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သေၾကာင္းျဖင့္ “ေတြးေတာ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ၊ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေသာ လူနည္းစုေလး တစ္စုက တစ္ကမၻာလံုးကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း မည္သည့္အခါမွ် သံသယမရွိခဲ့ပါ” ဟူသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ စကားလက္ေဆာင္ကိုပါ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ယခုကဲ့သို႔ စံုစံုညီညီ ေတြ႕ဆံုသည္မွာ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဘာသာ၊ သာသနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ အားေပးပါေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် မကြဲျပားျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘာသာတရားအားလံုး၏ တူညီေသာအေျခခံမွာ ေမတၱာတရားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ခုိင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခိုင္မာသည့္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေအာင္ မိမိတုိ႔ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားအစြဲမ်ား မထားဘဲ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထုိင္သူအားလံုး ျမန္မာစိတ္ ေမြးၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆုိမႈဆႏၵျဖစ္၍ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တပ္မေတာ္က ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္စရာ မရွိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ၊ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳလာရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအရ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ေျခာက္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အားလုံး စုစုစည္းစည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပး ကာကြယ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ကလည္း ဗကပမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ သာဓကျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေနပါက ကာကြယ္တိုက္ခိုက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနသည့္ကာလတြင္ သတ္မွတ္နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကိုသာ တုိက္ခိုက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားမွာလည္း ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္း၊ ညႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လား႐ိႈး၊ ခ်င္း စသည့္ သာသနာ့နယ္မ်ားမွ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ေလးပါး ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

August 22, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.