<

ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ခရီးသည္ ႏွစ္သိန္းခဲြေက်ာ္ ၀င္ထြက္အသံုးျပဳခဲ့

ေလဆိပ္ အေဆာက္အံုသစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္တြင္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ခရီးသည္ ႏွစ္သိန္းခဲြေက်ာ္ ၀င္ထြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာက်ပ္သန္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္၌ ခရီးသည္ အေဆာက္အအံုသစ္အား၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁၀ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေဆာက္အအံုသစ္တြင္ အေပၚထပ္၊ ေအာက္ထပ္ ပါရွိၿပီး ခရီးသည္ ၃၀၀ ခန္႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္သို႔ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ မွ ၂၀၁၈ မတ္လကုန္အထိ ခရီးသည္အ၀င္ ၁၂၄,၇၄၃ ဦး၊ အထြက္ ၁၂၈,၁၉၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ခရီးသည္၂၅၂,၉၃၇ ဦး ၀င္ထြက္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္၌ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ားအေနျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွတစ္ဆင့္ ပူတာအို၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္သည္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ လက္ခံပ်ံသန္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ခုနစ္လိုင္းသာ ဆင္းသက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ကိုးလိုင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ ၀င္ထြက္မႈတြင္လည္း ၁၆ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည့္အတြက္ မူလခရီးသည္ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ လံုေလာက္မႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ ယခု အသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အလ်ား ၂၀၀ ေပ၊ အက်ယ္ ၈၀ ေပရွိ ႏွစ္ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ အေဆာက္အဦသစ္အား အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျမစ္ႀကီးနား ေလယာဥ္ကြင္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက အေမရိကန္တို႔ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ကြင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဆက္လက္ျပဳျပင္ၿပီး F28 ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ ေျပးလမ္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ေက်ာက္ကတၱရာ ေရပိတ္လႊာတင္ျခင္း၊ မူလ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံု (၁၁၇x၄၅) ေပတြင္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ေဆာင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မူလေလဆိပ္ အေဆာက္အဦ အႀကီးစားျပဳျပင္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းထိန္း ေမွ်ာ္စင္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေလဆိပ္ဆိုင္ရာ အျခားဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

June 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.