<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

ဇြန္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာ-အီးယူစီးပြားေရးဖိုရမ္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံခန္႔ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဇြန္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ-အီးယူ စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အီးယူမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအားလံုးကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑၊ လယ္ယာက႑၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထိုး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

၎က “ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့၊ ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတဲ့၊ ပိုမိုအာမခံခ်က္ေပးတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀န္းက်င္ကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္အရလည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ရာမွာ လြယ္ကူေစမွာျဖစ္သလို ကုမၸဏီငယ္မ်ားအေနနဲ႔ကလည္း ပိုမိုၿပီး လုပ္သာကိုင္သာရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစတင္ၿပီး အာဏာသက္၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အေျခအေန ဖန္တီးခြင့္မ်ားရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခင္းက်င္းေပးထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဥပေဒမူေဘာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာ ထိေရာက္လာမည္ဟု အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၈ ဒသမ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒနဲ႔အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လည္ပတ္ေနတဲ့ ဥေရာပသမဂၢက ကုမၸဏီစုစုေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုျပဳလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း Asia Development Outlook 2018 အရ သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတက “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၀ယ္လိုအားျမင့္မားလာျခင္းကလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ ရွိပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ GDP ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာမယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

June 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.