<

ႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းစုပံုလာမႈ မရွိေစေရး အျမဲဂ႐ုျပဳ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ဇြန္ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္

ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းစုပံုလာမႈ မရွိေစေရး  အၿမဲအေလးဂ႐ုျပဳ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ဇြန္ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက “ျပည္တြင္းက ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အပါအ၀င္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔၊ တတ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္ျပဳျပင္ သံုးစြဲႏုိင္ဖို႔နဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို  ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အားေပးေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာနဲ႔ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း  ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းစုပံုလာမႈ မရွိေစေရးကိုလည္း အျမဲအေလးဂ႐ုျပဳၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို မွန္ကန္ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ သံုးစြဲႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုသံုးစြဲေရး စသည့္အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကို တားျမစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္မူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၎က “ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားအစား ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ၾကတဲ့ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေသာက္ေရကို ေျမအိုးထဲ ထည့္သံုးျခင္း၊ ေစ်း၀ယ္ရာမွာ ႀကိမ္ျခင္းကို အသံုးျပဳျခင္းနဲ႔ ဖက္ရြက္မ်ားကို အသံုးျပဳ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ ျမန္မာ့လက္မႈပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ႀကိမ္ကုလားထိုင္၊ ၀ါးကုလားထိုင္ စတဲ့အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံံသားတိုင္းအေနနဲ႔ အဲဒီလိုဓေလ့ထံုးစံ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးျခင္းဟာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာအေပၚ အေျခခံၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္အား အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ၿပီး သန္႔ရွင္းလွပသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေရးကို ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံခ်က္ ၂၀၁၇-၂၀၃၀ ကို  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ ဘီလ်ံ ၅၀၀ ခန္႔ ႏွစ္စဥ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔သည္ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ အစီအစဥ္၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေတြ႕ရွိမႈအရ သိရသည္။

 

June 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.