<

ျမန္မာႏုိင္ငံ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းမွာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္း မရွိသျဖင့္ သတင္းေထာက္အဖြဲ႕အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ရွင္းလင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) သည္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္း မရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ကုိ သတင္းေထာက္အဖြဲ႕ဟု အသိအမွတ္ မျပဳေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၄ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ လမ္း အလယ္ဘေလာက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ႐ုံး၏ ႐ုံးခန္းတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔အသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အရန္အင္အားအျဖစ္ ထားရွိရန္ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိးရယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ သတင္းေပးရန္ ဆုိတဲ့ဟာေတြ ပါ၀င္တာေတြ႕ရွိရတယ္။ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒရဲ႕ ၉(စ်) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီရဲ႕ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းေတြကုိ လုိက္နာရမယ္လုိ႔ ဆုိထားတယ္။ က်င့္၀တ္မွာ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားတယ္။ က်င့္၀တ္နဲ႔ သူတို႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔က တုိက္႐ုိက္ကုိ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ MCRA အဖြဲ႕ က သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းတို႔ကုိ လုိက္နာျခင္းမရွိတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဖြဲ႕က သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေ ေတာ္တုိ႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာတယ္။ သူတုိ႔ ဘာသာသူတုိ႔ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ပရဟိတပဲ လုပ္လုပ္၊ ဘာအဖြဲ႕ပဲ လုပ္လုပ္ ဒါကေတာ႔ ျပည္ထဲေရးမွာ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သတင္းမီဒီယာ သတင္းသမား အဖြဲ႕အစည္း၊ မႈခင္းသတင္းေထာက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ သတင္းေထာက္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္း၊ သတင္းမီဒီယာ ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္း အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေနေတာ့ ေကာင္စီက အသိအမွတ္မျပဳဘူး” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဦးသက္ႏုိင္ဦး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ၉(စ်)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ၈-၁၊၂၁-၁၊ ၂၁-၂ တုိ႔ကုိ လုိက္နာျခင္း မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ အျငင္းပြားမႈ တုိင္ၾကားမႈ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးသက္ႏုိင္ဦး အပါအ၀င္ ၎ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ နည္းဥပေဒ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္း မရွိေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ ပါရွိသည္။

“ဒီအဖြဲ႕နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မီဒီယာေကာင္စီကုိ နယ္အသီးသီးက တုိင္စာေတြ အမ်ားႀကီးရတယ္။ မႈခင္းသတင္းတပ္ဖြဲ႕ သတင္းေထာက္ေတြ မႈခင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ သတင္းေထာက္ေတြက နယ္ေတြမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥေတြေရာ မတရားမႈေတြေရာ အမ်ားႀကီးပဲ တုိင္စာေတြ ရတယ္။ မီဒီယာေကာင္စီကုိ လာတုိင္သလုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနေတြကုိလည္း တုိင္တယ္။ သတင္းေထာက္ဆုိတဲ့ နာမည္ကုိ မသုံးရင္ အခုလုိေျဖရွင္းေနရမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒအရ အေရးယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေနေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ေနမ်ဳိး၀င္း၊ လြင္မ်ဳိးသူ

 

June 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.