<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွ ျပန္ရမည့္အျမတ္အစြန္း (IRR) ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အဆိုပါအျမတ္အစြန္း လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား NYDC ရွာေဖြ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွ ျပန္ရမည့္ အျမတ္အစြန္း (IRR) ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အဆိုပါ အျမတ္အစြန္းပမာဏကို လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရွာေဖြေန ေၾကာင္း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

“စီးပြားေရးနယ္ပယ္သစ္ေစ်းကြက္ (Frontier Markets) ေတြဟာ စီးပြားေရး တိုးတက္ႏႈန္းျမန္ေပမယ့္ သက္တမ္းႏုနယ္ၿပီး ေငြေပၚမလြယ္တဲ့၊ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီေစ်းကြက္ေတြဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ အေျခအေနကို မေရာက္ရွိေသးေပမယ့္ တိုးတက္မႈလ်င္ျမန္တဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ အျပည့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈေတြကလည္း ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ စြန႔္စားမႈတစ္ရပ္လို ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေစ်းကြက္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဟာ စြန႔္စားမႈမ်ားေလေလ အျမတ္အစြန္း မ်ားေလေလဆိုတဲ့မူကို လက္မွာစြဲကိုင္ထားၿပီး ျပန္ရမယ့္ အျမတ္အစြန္းကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ နဲ႔အထက္ ရွိဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြေဆာက္ဖို႔ လုံေလာက္တဲ့ ဘ႑ာေငြမရွိေပမယ့္လည္း ေခ်းေငြယူ တည္ေဆာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြကို အေႂကြးျပန္ဆပ္ရမယ့္ တာ၀န္ႀကီး လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔လည္း အစီအစဥ္ လည္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ သူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မွ်တတဲ့ အျမတ္အစြန္းျပန္ရမယ့္ ေရရွည္ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ (long-term equity investor) ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ NYDC အေနျဖင့္ လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို သားသမီး ေျမးျမစ္အစဥ္အဆက္ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရမည့္ တာ၀န္ႀကီးမွ ေရွာင္ႏိုင္ရန္ အေႂကြးမယူဘဲ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ရန္  Public-Private Partnership တစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး ကမာၻတစ္၀န္းမွာရွိသည့္ ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (Equity Investors) ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆုိသည္။

ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (Equity Investors) ႏွင့္ ေခ်းေငြေပးသူမ်ား (Lenders) အၾကား ျခားနားခ်က္မွာ ေခ်းေငြ ေပးသူမ်ားမွာ တာ၀န္ယူစရာမလိုဘဲ အတိုးရသည့္အျပင္ အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္ပါက အရင္းကိုလည္း ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စြန႔္စားမႈအျပည့္ယူရၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေအာင္ျမင္ပါက အျမတ္မ်ားသလို မေအာင္ျမင္ပါကလည္း အရင္းပါဆုံးပါးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာမွာ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံ ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ NYDC မွ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းရဲ႕အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (Equity Investors) နဲ႔ ေဆာက္ လုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတဲ့ အစီအမံဟာဆိုရင္ မဟာဗ်ဳဟာက်သလို လက္ေတြ႕လည္းက်ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေျမးျမစ္ေတြဟာ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရမယ့္တာ၀န္ႀကီးကို ပခုံးထမ္းေနစရာမလိုဘဲ ဒီစီမံကိန္းကရရွိလာမယ့္ အသီးအပြင့္ေတြကို ဒီစီမံကိန္းႀကီးမွာ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားနဲ႔အတူ မွ်ေ၀ စံစားႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာကေန ျပန္ရမယ့္ အျမတ္အစြန္း  (IRR) ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယုံၾကည္ပါတယ္။ NYDC ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္ကေတာ့ ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ေပါင္းစုံအတြက္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ဒီအျမတ္အစြန္းပမာဏကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ နဲ႔  ရွယ္ယာတန္ဖိုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Equity Investments) ေတြကို ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထပ္ၿပီးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို႔ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရသန႔္၊ သြား ေရးလာေရးလြယ္ကူဖို႔နဲ႔ ျမန္ဆန္တဲ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ စတဲ့အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း စက္မႈစီမံကိန္းေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လာေရာက္တည္ေထာင္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီအေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ ရရွိေအာင္ အရင္ ရွာေဖြေနပါတယ္။ ဒီအဆင့္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ လာေရာက္ထူေထာင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း အမ်ားျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေရးဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

June 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.