<

အိႏၵိယကုမၸဏီတစ္ခုက ျမ၀တီစက္မႈဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္

အိႏၵိယကုမၸဏီတစ္ခုက ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစက္မႈဇုန္အတြင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္ ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ Precision Auto Engineering Co.,Ltd KYN-003/2018 (24.5.2018) က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (ႏွစ္ဘီး၊ သံုးဘီးႏွင့္ ေလးဘီး) တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း Assembling , Manufacturing and Marketing of Automobiles (2 wheels, 3 wheels and 4 wheels) categories ကို  ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ မဲကနယ္ေက်းရြာ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစက္မႈဇုန္ရွိ ေျမကြက္အမွတ္ (၃)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၃)၊ အကြက္အမွတ္ (၃) တို႔တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၅၂ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံက ကုမၸဏီေပါင္း ေျခာက္ခုအထိ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံတို႔မွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Isuzu အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အစိတ္ပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ Suzuki (Myanmar) Motor Co.Ltd ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Scania အမွတ္တံဆိပ္ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ CAPITAL MOTORS LIMITED , Ford အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း အာမခံေပးျခင္း ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Khain Khaing Sang Da Group Co.Ltd  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Tan Chong Motor (Myanmar) Co., Ltd, Nissan အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။

 

 

June 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.