<

ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံမွ ေဆးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္

ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) ၀င္းအတြင္းရွိ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး အေဆာက္အအံုတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) တြင္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေဆး၀ါးအမည္သစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံတို႔မွ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဆးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ ေဆးထုတ္လုပ္ေရးလိုင္းသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ယခုအခါ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) တြင္ ကင္ဆာေရာဂါကုသေဆး (Oncology) ၊ ဗိုင္းရပ္စ္သတ္ေဆး (Anti Viral) ႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး (Vaccine) ေဆး၀ါးမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံတို႔မွေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဆးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ ေဆးထုတ္လုပ္ေရးလိုင္းသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆး၀ါးအမည္သစ္ ၂၁ မ်ဳိးကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အစာအိမ္ ေရာဂါကုသေဆး အပါအ၀င္ ေဆး၀ါးအသစ္ ငါးမ်ဳိးကို ၤFDA အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆး၀ါးအမည္သစ္ ၂၄ မ်ဳိးႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆး၀ါးအမည္သစ္ ၂၁ မ်ဳိးကို တီထြင္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ ေဆး၀ါး ၁၇ မ်ဳိးသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန FDA ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္၍ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆး၀ါး ၁၇ မ်ဳိးအနက္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ကုသေဆးျဖစ္သည့္ Tenofovir(300 mg) ေဆး၊ ဘက္တီးရီးယား ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖစ္သည့္ Cefalexin Capsule ႏွင့္ Flocomox Capsule ၊ ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ နာက်င္မႈသက္သာေစေသာ (Pain Killer) တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Tramadol ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ကိုယ္ခံစြမ္းအား တိုးျမႇင့္ေစေသာ ေဆးျဖစ္သည့္ Neurovit Injection ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကုသေဆးျဖစ္သည့္ Dopamine Injection ၊ ေသြးတြင္း အဆီက်ေဆး Rosuvastatin Caplet ၊ အစာအိမ္ေရာဂါကုသေဆး Ranitidine Tablet ၊ လက္သန္႔ေဆးရည္ Hand Sanitize ၊ ေဆးငါးမ်ဳိးကို FDA အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ အိမ္သံုးေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေဆး၀ါးမ်ား အလြယ္တကူ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆး၀ါးအေရာင္းဆုိင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ BPI ေဆး၀ါးအေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၈၉ ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ေရးအေဆာက္အအံုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ သာမန္အခန္းအပူခ်ိန္၌  ေဆးသက္တမ္း ငါးႏွစ္အထိ ထားရွိႏုိင္ေသာ ေအး ခဲေျခာက္ပံုစံျဖင့္ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုးေဆးအမ်ဳိးအစား ၁၀ မ်ဳိးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ သန္း ၂၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ Small Volume Production Plan ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးသန္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ Cephalasporin Injection Plant တို႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) ၌လည္းေကာင္း၊ Povidine (အနာက်က္ေဆးရည္) ထုတ္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအံုသစ္ကို ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္ေရာင္း) တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွစ၍ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး လာအိုႏုိင္ငံသို႔လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဆး၀ါး ၁၆ မ်ဳိးကို အယ္လ္ဂ်္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံသို႔ တင္ ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

June 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.