<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ က်င္းပေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကတိျပဳ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ံုတစ္႐ံုတြင္ မဲေပးေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအားအမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္  က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ကတိျပဳေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကုိ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း၌ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေပါင္း ၉၂ ပါတီရွိၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း အခ်ိန္ဇယားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္   ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖစ္ေသာ၊ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ ရလဒ္မ်ားေၾကညာမည့္ေန႔အထိ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မဲစာရင္းအား ၁၄ ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ ကပ္ထားေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကပ္ထားေၾကညာခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သင့္၊ မ၀င္သင့္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ပါတီေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၎မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္းကုိ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ စတင္ကာ ျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား မွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵအမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

June 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.