<

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒသည္ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ YRTA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒအသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ျပဳလုပ္ေနဟု ဆုိ

YBS ယာဥ္စီးနင္းရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဥပေဒသည္ လက္ရွိခရီးသည္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီယာဥ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေတာ့သည့္အတြက္ YRTA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္က “YBS စနစ္မွာ ဥပေဒမရွိဘဲေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွ ဥပေဒတစ္ခုေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ၊ YRTA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒတစ္ခုေရးဆြဲၿပီး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ YBS ၊ Water Taxi ၊ Taxi မ်ားကုိ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“YBS က YRTA ရဲ႕စီမံမႈေအာက္က ျပည္သူလူထု သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီးေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ မထသကုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္မွာ မထသကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး YBS စနစ္ကုိ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ၊ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီပုိင္ယာဥ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႀကီးၾကပ္မႈ စနစ္မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ မညီညြတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ညီညြတ္တဲ့ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ စနစ္သစ္သုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရတဲ့အတြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးကုိ လုိအပ္မႈမ်ားေလ့လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ေန႔စဥ္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈကုိ စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ YBS က YRTA အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ၿပီး YBS သည္ YRTA ေအာက္ရွိ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း YRTA သည္ အာဏာသက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ နာယကအျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဥကၠ႒အျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ YRTA အဖြဲ႕ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“YRTA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လုိအပ္ခ်က္အရ YBS နဲ႔ အျခားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း စီမံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ဥပေဒကုိ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလမွာ Water Bus နဲ႔ Taxi ကဲ့သုိ႕ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

June 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.