<

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္မႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ထက္ သံုးဆပိုမ်ားလာေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေတြ႕ရွိရၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားသို႔ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀ ေက်ာ္ စီး၀င္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္မႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ကထက္ သံုးဆပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္း အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀ ေက်ာ္ စီး၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း သန္႔ျမန္မာအဖြဲ႕၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ သန္႔ျမန္မာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္း သိသာျမင္သာမႈ ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွပဲ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြကို သံုးေနတယ္။ ဘယ္လိုသံုးစြဲေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ ပလတ္စတစ္အစား တျခားဘယ္အရာေတြကို အစားထိုးၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတာကို တစ္ခ်က္ေလာက္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔အားလံုး အေနနဲ႔ ႐ိုးရွင္းတဲ့ လူမႈဘ၀ေနထိုင္မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ပလတ္စတစ္ပိုက္ကို အသံုးျပဳဖို႔ ျငင္းပယ္လိုက္တာမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ ေစ်း၀ယ္ထြက္တဲ့အခါတိုင္းမွာ ပလတ္စတစ္အိတ္ အသစ္ကို အသံုးျပဳမယ့္အစား ကိုယ္ပိုင္အိတ္တို႔၊ ျခင္းတို႔ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလိုက္႐ံုနဲ႔တင္ ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းလို႔ရပါတယ္” ဟု သန္႔ျမန္မာမွ မေမသက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“ပလတ္စတစ္ေတြကို တစ္ခါသံုးၿပီးတာနဲ႔ လႊင့္ပစ္လိုက္တဲ့အရာေတြ ဘယ္ကိုေရာက္သြားတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ပလတ္စတစ္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းေတြက လံုး၀ေဆြးျမည့္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ အရာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အဆိပ္ေတြလိုပံုေနတဲ့ အမိႈက္ပံုေတြအျပင္ သမုဒၵရာထဲမွာလည္း အမိႈက္ပံုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေတြက ပင္လယ္ေပ်ာ္ငွက္ေတြနဲ႔ ေရေနသတၱ၀ါ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေသေက်ပ်က္စီးေစပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါမွာ ပလတ္စတစ္ေတြက ေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္း အမႈန္အမႊားေတြအျဖစ္ ၿပိဳကြဲသြားၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ေသာက္သံုးေနတဲ့ ေရနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြကို ညစ္ညမ္းေစလာပါတယ္” ဟု သန္႔ျမန္မာမွ Hanna Helsingen ကေျပာၾကားသည္။

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ျပန္လည္အသံုးျပဳေနၿပီး ပလတ္စတစ္မ်ားမွာ ေျမႀကီးထဲတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမုဒၵရာထဲတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အမိႈက္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနကာ သမုဒၵရာထဲရွိ ပလတ္စတစ္အမိႈက္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔မွာ လူမ်ားစြန္႔ပစ္လိုက္သည့္ ေဖ်ာ္ရည္ပိုက္မ်ားႏွင့္ အိတ္ခြံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.