<

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ အလွည့္က် အုပ္စုမ်ားခြဲ၍ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲရြာႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး ေရမွတ္အထက္ ေပ ၂၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေန၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္လည္ပတ္ရန္ စိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေသး

ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾဥႏႏ)

ရဲရြာႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရေလွာင္တမံမ်ား၏ ေရလက္က်န္ အမွတ္အရ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံသည္ ၁၀ ရက္ခန္႔သာ ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုမွာ ၁၅ ရက္ခန္႔သာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း အသီးသီးတြင္ အလွည့္က် အုပ္စုမ်ားခြဲ၍ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ ညႊန္ၾကားစာ ထြက္ရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါ ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး ေရအမွတ္မ်ားအထက္ ေပ ၂၀ ေက်ာ္စီ က်န္ရွိေနေသး၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္လည္ပတ္ရန္ စိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းထံမွ သိရွိရသည္။

ရဲရြာေရအားစစ္ စက္႐ံုမွာ တစ္ရက္လွ်င္ မဂၢါ၀ပ္အာ၀ါ ၄၃၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ရဲရြာေရေလွာ္တမံ၏ အနိမ့္ဆံုးေရအမွတ္မွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၄၉၂ ေပ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အနိမ့္ဆံုး ေရအမွတ္အထက္ ၂၂ ေပခန္႔ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက “ပံုေသေတာ့ ေျပာမရပါဘူး။ သံုးစြဲမႈအေပၚ မူတည္တာေပါ့။ အခုေနရာအႏွံ႔မွာ မိုးရြာလာတဲ့အတြက္ ေရေလ်ာ့ႏႈန္း နည္းသြားၿပီ။ ရဲရြာဆိုရင္ အနိမ့္ဆံုး ေရအမွတ္ေရာက္ဖုိ႔ ၂၁.၆၇ ေပ က်န္ ေနေသးတယ္။ ေပါင္းေလာင္းကဆိုရင္လည္း အနိမ့္ဆံုးေရာက္ဖို႔ ၂၆ ေပက်န္ေနေသးတယ္။ စက္႐ံုလည္ပတ္ဖို႔ တစ္ရက္မွာမွ ဒသမ ၃ ေပ၊ ၄ ေပေလာက္ပဲ ေမာင္းႏွင္ရတာ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု ႏွစ္ခုမွာ ၁၀ ရက္ ၁၅ ရက္ေလာက္ပဲ လည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မယ္ ဆိုတာက ျဖန္႔ျဖဴးေရးဘက္က ခန္႔မွန္းပါ။ ရဲရြာဆို ေရလက္က်န္ ၂၂ ေပေလာက္ရွိမယ္။ အဲဒီ ၂၂ ေပကို ဒသမ ၄ ေပနဲ႔ပဲ စားၾကည့္လိုက္ရင္ ၅၅ ရက္ လည္ပတ္လို႔ ရေသးတယ္။ ဒါေတြက ပံုေသေတြေတာ့ တြက္လို႔မရဘူး။ သံုးစြဲမႈအေပၚ မူတည္တယ္။ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အပိုင္းကလည္း သူ႔အစီအစဥ္နဲ႔သူ ေဆာင္ရြက္ၾကရတာမုိ႔ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ရွိႏိုင္တာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကေတာ့ စက္ေတြလည္း ေကာင္းတယ္။ ေရလည္းေကာင္းေနတယ္ဆိုရင္ ေမာင္းေပးမွာပဲ။ အခုေတာင္မွ သံုးတဲ့ႏႈန္းေတြက ေလ်ာ့သြားၿပီ။ အရင္ေန႔ေတြက ပူလို႔ တစ္ရက္ကို အျမင့္ဆံုး မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၀၀ ထြက္တယ္။ အခုသံုးတဲ့၀န္အားက ၂၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္အတြင္းကဆိုရင္ မဂၢါ၀ပ္အာ၀ါ ၆၈၀၀၀ ေလာက္ရွိၿပီး အခု ၅၈၀၀၀ ပဲရွိေတာ့တယ္။ အဲလိုေလ်ာ့သြားလို႔ရွိရင္ စက္႐ံုေတြကလည္း ေရသံုးစြဲမႈ နည္းသြားတယ္။ မကုန္ေတာ့ဘူး” ဟု ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ တိုင္းအသီးအသီးတြင္ အလွည့္က်၀န္အား ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္အရ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ၀န္အား ၃၀ မဂၢါ၀ပ္ေလွ်ာ့ခ်၍ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အလွည့္က် အုပ္စုမ်ားခြဲကာ ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ျခင္း ကို ေမလ ၂၈ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးလ်က္ရွိေသာ အဓိကစက္႐ံု တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမွ ၀ယ္ယူရရွိသည့္ ဓာတ္အားမ်ားအနက္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀၀ ခန္႔မွာ ေရႊလီအထက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိသည္ ျမစ္ညႇာမွ ေရေလ်ာ့နည္းမႈ အေျခအေနအရ ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္  ရဲရြာႏွင့္ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမ်ားမွာ ႀကိဳတင္သိုေလွာင္ထားသည့္ ေရပမာဏထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳကာ လည္ပတ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

May 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.