<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးအတြက္ မွ်တမႈမရွိေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ကန္႔ကြက္

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးအတြက္ ဘက္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈ မွ်တမႈမ ရွိေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕မွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေမ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္အေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာ ရင္းလ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္းစီမံကိန္း ဘ႑ာေရး စီးပြားေရးနွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီခံရင္စာအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရာတြင္ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဦးၿဖိဳးေဇာ္ေရႊ၊ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးေဌးေအာင္၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးမ်ဳိးညြန္႔၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တို႔က ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈမွာ မွ်တမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကန္႔ကြက္တာက လ်ာထားဘတ္ဂ်က္ကို ကန္႔ကြက္တာပါ။ အစီရင္ခံစာကို ကန္႔ကြက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အခု အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမွသာ သေဘာထားဆံုး ျဖတ္ခ်က္ရယူဖို႔ ေတာင္းခံေတာ ့ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာပါ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းလ်ာ ထားခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မမွ်တလို႔  ကန္႔ကြက္တာေပါ့။ ဥပမာေပါ့ မီးသတ္ဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ထဲမွာ မီးသတ္စခန္းႏွစ္ခု ခ်ထားတယ္။ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္မွာပါတဲ့ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕အတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တင္ထားတယ္။ ၿမိဳ႕အဆင့္ျဖစ္တဲ့ င႐ုတ္ေကာင္း အတြက္က်ေတာ့ ပါမလာပါဘူး။ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ထဲမွာဆို က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက အေထာင္ေက်းရြာပါပါတယ္။ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက သီတာကုန္းျပင္ေက်းရြာ ပါပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခု ဟာကို ရြာအဆင့္ပဲရွိပါတယ္။ င႐ုတ္ေကာင္းဆို ၿမိဳ႕အဆင့္ပါ။ ၿမိဳ႕အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ႐ုံး စိုက္တဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုထည့္ ေပးဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းအႀကိဳညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုပံုမ်ဳိးနဲ႔ ေရြးတာလဲ ရြာအဆင့္ေတြက် ပါၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕အဆင့္ေတြက်ေတာ့ မပါဘူးေပါ့ေနာ္” ဟု ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ ဦးၿဖိဳးေဇာ္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ စာရင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရေငြ က်ပ္သန္း ၂၉၅၄၄ ဒသမ ၁၂၃ သန္းႏွင့္ သံုးစြဲေငြ က်ပ္သန္း ၁၄၇၁၄၁ ဒသမ ၁၀၈သန္းျဖစ္ၿပီး လိုေငြ က်ပ္သန္း ၁၁၇၅၉၆ ဒသမ ၉၈၅ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာ လအထိျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း စာရင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရေငြ က်ပ္သန္း ၁၁၉၆၃ သန္းႏွင့္ သံုးစြဲေငြ က်ပ္သန္း ၆၈၄၅၆ သန္း ျဖစ္ကာ လိုေငြ ၅၆၄၉၃ သန္းျဖစ္ကာ လိုေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.