<

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ဥပေဒမဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတင့္ရဲစြာပုိမုိလုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ

ေမ ၂၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ဥပေဒမဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကို အတင့္ရဲစြာပုိမုိ လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား ေမ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယခင္ကထက္ ပုိမုိထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိအား တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ရွိန္က တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးခင္၀င္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကေန ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈအားနည္းေနတာကုိ ေတြ႕ေနရတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က အတင့္ရဲစြာ ပုိမုိလုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္” ဟု ဦးခင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ စည္ပင္သာယာျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒကုိ ေလးေလးစားစား လုိက္နာမႈမရွိဘဲ စီးပြားေရးသမား၊ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွ လယ္ေျမမ်ားကုိ တူးေဖာ္ၿပီး အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္း၊ ငါးကန္တူးေဖာ္ၿပီး ငါးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေတာင္မ်ားကုိၿဖိဳၿပီး ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ မရွိဘဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းလုပ္ကုိင္ေနၾကသည္မွာ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္ၿပီး ပုိမုိဆုိးရြား လာေနသည္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ ဘာလဲဆုိသည္ကုိ ျပည္သူမ်ားက ေမးျမန္းေနၾကေၾကာင္း ဦးခင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အမွန္တကယ္ ဥပေဒကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့လုပ္ငန္းေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိပါက လယ္ယာေျမမ်ားကုိ အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ ငါးကန္ေတြတူးေဖာ္ၿပီး ငါးေမြးတာကုိ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပမွာ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ေနရတယ္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြက အေရးယူေဆာင္ရြက္တာကုိ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ အတင့္ရဲစြာလုပ္ကုိင္ေနၾကတာကုိ ယေန႕ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္” ဟု ဦးခင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အုတ္ဖုတ္သည္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမုိမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဥပေဒစုိးမုိးမႈ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမသယံဇာတ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ တုိက္ႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရွိသည့္ သဘာ၀ေတာင္တန္းမ်ားကုိ ၿဖိဳခ်ကာ ေျမေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ပါလ်က္၊ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါလ်က္ အေရးယူမႈမျပဳျခင္းကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိပါသလားဟု ေမးျမန္းလာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးခင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“သဘာ၀ေတာင္တန္းငယ္ေတြကုိ ၿဖိဳခ်ၿပီး ေျမမ်ားေရာင္းခ်ေနတဲ့အတြက္ သဘာ၀ေရ ပုိေရလႊဲေဂဟစနစ္ေတြ ပ်က္စီးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားလည္း ဆုံး႐ႈံးနစ္နာေနတာေတြေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဟာ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးခင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

May 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.