<

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား အရပ္၀တ္ျဖင့္လူအခ်ဳိ႕က ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ညႇိႏႈိင္းအေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား အရပ္၀တ္ျဖင့္လူအခ်ဳိ႕က ခဲျဖင့္ေပါက္ျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ညႇိႏႈိင္းအေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၈ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမက “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မွာပါတဲ့ ေမ ၁၂ ရက္က တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို အရပ္၀တ္နဲ႔လူတခ်ဳိ႕က ခဲျဖင့္ေပါက္ျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီက တိုင္ၾကားခ်က္ ရရွိထားတဲ့အတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ထံ ညႇိႏႈိင္းအေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ အေရးယူျခင္းခံခဲ့ရတဲ့သူေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္ကို ဓာတ္ပံု၊ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ဂဃနဏတိုင္ၾကားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိေသးတဲ့အတြက္ တိုင္တန္းခ်က္ရရွိတာနဲ႔ အျမန္ဆံုးစိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္လွမ္းမီ သိရွိသမွ် စြမ္းအားရွိသေရြ႕ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူအမ်ားစု၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းမရွိဘဲ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ တိုင္တန္းခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ယင္းေဒသသို႔ သုံးႀကိမ္သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္၊ ရခိုင္မ်ားအျပင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္၊ ဘဂၤါလီမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ အိုးအိမ္လယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စြန္႔ပစ္ၿပီး စစ္ေရွာင္ေနၾကရသည့္သူမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးေနသည့္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဆံုး႐ံႈးေနၾကရသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ျပန္လည္ေျဖရွင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

May 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.