<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ားကုိ Voice သာမက Data ပါ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ Multi Service Access Node (MSAN) ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ အစားထုိးလဲလွယ္ေပးလ်က္ရွိ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ားကုိ Voice သာမက Data ပါ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ Multi Service Access Node (MSAN) အိတ္ခ်ိန္းမ်ားျဖင့္ အစားထုိးလဲလွယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၃၃ ရက္ေျမာက္) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ကုိယ္ပုိင္အမည္ေပါက္ ႀကိဳးဖုန္းမ်ား အလံုးေရမည္မွ်ရွိၿပီး ဆက္လက္သံုးစဲြေနေသာ ႀကိဳးဖုန္းအလံုးအေရအတြက္ မည္မွ်က်န္ရွိသည္ကုိ သိရွိလုိပါေၾကာင္း၊ ေအာ္တိုႀကိဳးဖုန္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးလုိင္းမ်ားအား ရာသီမေရြး ျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အေနအထားႏွင့္ ဟန္းဖုန္းမ်ားနည္း ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဖုန္းေခၚဆုိခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အျမန္ဆံုး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္စီမံမႈမ်ား ရွိ/မရွိ၊ ႀကိဳးဖုန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ စီမံမႈမ်ား မရွိခဲ့ပါက ကနဦးတပ္ဆင္ခမ်ားအား ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း” ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းသံုးစဲြသူမ်ား ယခုထက္ပုိမုိအဆင္ေျပစြာ သံုးစဲြႏုိင္ရန္အတြက္ လက္ရွိ ေအာ္တုိအိတ္ခ်ိန္းဖုန္းမ်ားအား Voice သာမက Data ပါ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ပုိမုိေခတ္မီျပည့္စံုသည့္ Multi Service Access Node (MSAN) အိတ္ခ်ိန္းမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ အစားထိုးလဲ လွယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိတ္ခ်ိန္းေလးခုအား Multi Service Access Node (MSAN) အိတ္ခ်ိန္း ၅၂ ခုျဖင့္ လဲလွယ္ေပးၿပီးျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း ၄၃ ခုအား Multi Service Access Node (MSAN) အိတ္ခ်ိန္း ၄၇၆ ခု ဆက္လက္အစားထိုး လဲလွယ္သြားမည္ျဖစ္ကာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္ခန္႔တြင္ ေအာ္တုိအိတ္ခ်ိန္းဖုန္းအားလံုး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထု႔ိျပင္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပင္ပပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ Service Provider မ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အိတ္ခ်ိန္းဧရိယာ ၁၂ ခု တြင္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အိတ္ခ်ိန္းဧရိယာလုပ္ငန္း တုိးခ်ဲ႕၍ ျပင္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ Service Provider မ်ားအား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေအာ္တုိႀကိဳးဖုန္း Public Switched Telephone Network အလုံးေပါင္း ၂၅၈၅၀၇ လုိင္းရွိေၾကာင္း၊ တပ္ဆင္သံုးစဲြေနသည့္ လုိင္းေပါင္း ၂၀၅၉၁၃ ရွိၿပီး တပ္ဆင္သံုးစဲြႏုိင္သည့္ ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းလုိင္း ၅၁၄၅၈ လုိင္းလက္က်န္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းလုိင္းႏွင့္ မုိဘုိင္းလုိင္းမ်ားအၾကား သက္သာေသာ ေခၚဆုိခႏႈန္းထားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ ကနဦး ဖုန္းတပ္ဆင္ခမ်ားမွာ တယ္လီဖုန္းကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္၍ ကနဦးတပ္ဆင္ခမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ေပးသြင္းၿပီးေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

May 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.