<

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲစခန္း၌အမႈဖြင့္ရာတြင္ မလြယ္ကူေၾကာင္းႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားကုိယ္တုိင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

သက္ငယ္မုဒိမ္းအမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ရာတြင္ မလြယ္ကူေၾကာင္းႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားကုိယ္တုိင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ ေမးျမန္းသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ အျမန္ဆုံး အျပစ္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေလ်ာ့က်ေရး မည္သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ သိလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားအား အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ရတာေလ လြယ္လြယ္ကူကူ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြရွိေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ရဲေတြကုိယ္တုိင္က ညိႇၾကပါ ညိႇၾကပါဆုိၿပီး လုပ္တယ္။ တရားခံကုိ ညိႇခုိင္းတာေပါ့။ တရားခံက ေငြသုံးၿပီးေတာ့။  ဒါေတြကလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ တခ်ဳိ႕ရဲစခန္းေတြမွာ မိန္းကေလးေတြကုိ လူသူအေရွ႕မွာ စစ္ေမးတာေတြက မသင့္ေတာ္ဘူး။ စစ္ေမးတဲ့ စကားလုံးေတြက ညစ္ညမ္းတယ္။ ျပင္းထန္တယ္။ မိန္းကေလးေတြက အမ်ားေရွ႕မွာ ေျဖေနရတဲ့အခါက်ေတာ့ ရဲစခန္းကုိ မသြားခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေတြက ရဲက်င့္၀တ္နဲ႔ မညီတာေတြက အမ်ားႀကီးျပင္ဖုိ႔လုိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္သည့္အခါ အာဏာရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက က်ဴးလြန္ခံမိသားစုမ်ားကို ေငြေၾကးျဖင့္ျဖားေယာင္းၿပီး တရားမစြဲဆိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သင့္သကဲ့သို႔ ျပဳက်င့္ခံရေသာ မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အားငယ္စိတ္ပ်က္လာေစရန္၊ အမႈကို မတိုင္ၾကားရန္၊ အမႈကိုေပါ့ေလ်ာ့ေစရန္ တရားစြဲအဖြဲ႕မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မရမ္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ႏွင့္ အုတ္တြင္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတုိ႔က သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔က တေပါင္းတည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈအေပၚ သံုးသပ္ၿပီး အမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသိပညာေပး ေဟာေျပာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းဗီဒီယိုေခြမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ျဖစ္ပြားလာေသာ အမႈမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ရရွိေရးအတြြက္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တရားစြဲတင္ပို႔ျခင္း၊ တရား႐ံုးမွ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မွ်တမႈ မရွိေသာ အမႈမ်ားကိုစိစစ္ၿပီး အယူခံ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတက္ေရာက္ရန္တို႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ကာမရာဂ စိတ္ၾကြေစသည့္ ညစ္ညမ္းကားမ်ား ျပသေရာင္းခ်သည့္ ဗီဒီယို႐ံု၊ ဗီဒီယို အေခြအငွားဆိုင္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လိုင္စင္မဲ့အရက္ခ်က္ လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း ၀ယ္သံုးစြြဲသူမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္း၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားကို အေရးယူျခင္း၊ ကာမရာဂစိတ္ႏႈိးၾကြေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ဖမး္ဆီးအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုဒိန္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ အထိ ၂၇၃၄ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၁၇၁၉မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလအ ထိ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္အလုိက္ ျဖစ္ပြားမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္မားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

May 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.