<

တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးရရွိရန္ႏွင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး တစ္ေနရာရရွိေရး ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူဦးေရစာရင္း စတင္ေကာက္ခံ

ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲဲ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေမ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးရရွိရန္ႏွင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာ ရရွိေရးအတြက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လူဦးေရစာရင္းမ်ား စတင္ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစာရင္းမ်ား ေကာက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ေမ ၂၄ ရက္က ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ အ႐ိႈခ်င္းလူငယ္အစည္းအ႐ုံးတုိ႔မွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြက မိမိလူမ်ဳိးစာရင္းကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ေကာက္ယူထားၿပီးေတာ့ မိမိလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး တစ္ေနရာရရွိဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ဆလိုင္းေအးပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး တစ္ေနရာရရွိရန္အတြက္ လူဦးေရ ၀ ဒသမ ၀၁ (၅၀၀၀၀) ျပည့္မီရန္ အနည္းငယ္သာလိုေတာ့ၿပီး ေသခ်ာစစ္တမ္းေကာက္ယူလုိက္ပါက ေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“လာမယ့္ ၂၀၂၀ အတြက္ ခ်င္းလူဦးေရစာရင္းက ပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတယ္။ ခ်င္းဆုိခ်င္းေပါ့။ ဘာမွရွက္စရာမလုိဘူး။ ရဲရဲရင္ဆုိင္ရမယ္။ ကိုယ့္႐ိုးရာ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈေတြကို တန္ဖိုးထားဖုိ႔လိုတယ္။ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ရရွိေအာင္လုပ္ရမယ္” ဟု ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ အ႐ိႈခ်င္းလူငယ္အစည္းအ႐ုံး အတြင္းေရးမွဴး မုိင္ေအးေအးမာက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ဳိးမွာ ခ်င္းျဖစ္ေနေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္တြင္ ဗမာျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ေက်းရြာေပါင္း ၃၅ ရြာရွိၿပီး အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလူဦးေရမွာ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူေနသူမ်ားထံက သိရသည္။

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.