<

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ဟိႏၵဴမ်ားကိုအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာအဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာမြတ္အလီအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Dhaka Tribune)

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး ၉၉ ဦးအထိ အစုလိုက္ အျပဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ ့၏ ရုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဘူဟာဆန္ မာမြတ္အလီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တစ္ခုတြင္ ေမးျမန္းခ်က္တစ္ခုကို ေျဖၾကားရာ၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ အစီရင္ခံစာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္က်လြန္းေနရသလဲဟု သူကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခ်ိဳ ့ရိွေကာင္း ရိွႏိုင္ေၾကာင္း မာမြတ္အလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီတို႔က မီးဖုိေခ်ာင္သုံးဓားမ်ား၊ ေဂၚျပားမ်ား၊ ကိုင္းညွပ္ကက္ေၾကးရွည္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အျခားလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းအား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သလဲဟု သူကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ ယခုအစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အပ်က္လကၡဏာ ေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သူကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူတို႔က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ဟု ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း တစ္ခုကို သူကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးကို ျမန္မာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အလြန္ခက္ခဲ ေနေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ာကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေပးပို႔ထားေသာ ဒုကၡသည္စာရင္း ၈၀၃၂ ထဲက ၂၀၀၀ ကို ျမန္မာဘက္က စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးၿပီဟု မာမြတ္အလီက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ရဲကင္းမ်ားကုိ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ARSA က ေမာင္တာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေက်းရြာစုမ်ားတြင္ လူအစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA အေနျဖင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္ရာတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ယခုေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက ညႊန္ျပလ်က္ရိွသည္။

 

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.