<

မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံလာလွ်င္ အဆင္ေျပစြာ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အစုိးရအဖဲြ႕က ညႊန္ၾကားထားဟု ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ ဒုတိယသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ၃၀ ေက်ာ္ထံမွ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သိရွိလိုပါက မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံလာလွ်င္ အဆင္ေျပစြာ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အစုိးရအဖဲြ႕က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ ဒုတိယသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားကို သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပဲြကို ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ (၁) ၌ ျပဳလုပ္စဥ္ ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်န္ရွိတဲ့ အပုိင္းမ်ားကို အဖြင့္မွာ ေျပာၾကားထားသလုိ သက္ဆုိင္ရာဌာန အသီးသီးရွိ ျပည္နယ္မွဴးမ်ားကို ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ တိတိက်က် သိလိုပါက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားထံ သြားေရာက္ၿပီး သတင္းရယူႏုိင္ပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္း တိတိက်က် သိခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္ Final Press Conference မွာေမးဖုိ႔ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မွဴးေတြကိုလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားပါတယ္။ ဘယ္ဌာနရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ကိန္းဂဏန္းအရ သိခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္ ျပည္နယ္မွဴးမ်ား အားလံုးကို ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစုိးညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေမ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပေသာ အစုိးရ ဒုတိယတစ္ႏွစ္၏ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးထြန္းက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုဖတ္ၾကား၍ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အဆင့္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ အိုးအိမ္ဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနတုိ႔က တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾကၿပီး လွ်ပ္စစ္ဌာနက စာရင္းျပဳစုမႈ မၿပီးစီးေသးသျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ တရားေရးစီရင္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားထဲမွ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေမးခြန္းမ်ား ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထိုသုိ႔ ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆံုပဲြ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ အခ်ိန္ကာလကို ခ်ဳံ႕ေသာအားျဖင့္ ယခုလိုေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာတစ္ဖဲြ႕လွ်င္ ေမးခြန္းသံုးခုစာ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.