<

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အားကစားပညာဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားကို ကာယဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားရန္စီစဥ္

နည္းျပဆရာမ်ားမွ အားကစားသမားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ညီညီစိုးညြန္႔)

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အားကစားစြမ္းရည္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အားကစားပညာဘြဲ႕ရမ်ား၊ အားကစားသိပၸံေက်ာင္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ အားကစားသမားမ်ား ႏွင့္ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားကို ကာယဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့အားကစား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကာယဆရာမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ခန္႔ထားႏုိင္ေရးစီစဥ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားတြဲဖက္၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အားကစားမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာ၍ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီမည့္အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္ပညာေရး၌ B .Sc (Sports) သင္တန္းကို ထည့္သြင္းထားရွိၿပီး အားကစားကို သိပၸံနည္းက်ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာနည္းတူျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ျခင္းလံုးအားကစားနည္းကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္လည္း လည္းစီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕(အားကစားပညာ) ရရွိသူမ်ားကို က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ နည္းျပ (အား/ကာ) အျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္နည္းျပ (အား/ ကာ)ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုသူမ်ားအား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သိပၸံဘြဲ႕ (အားကစားပညာ) ရရွိထားၿပီး အသက္ (၃၅ ႏွစ္) ထက္ မေက်ာ္သူမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ မွစတင္၍ B .Sc (Sports) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဒဂံုတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၌ လက္ခံပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ B .Sc (Sports)  ဘြဲ႔ရရွိသူ ၉၇ ဦးအနက္ တတိယႏွစ္ ဂုဏ္ထူးတန္း ၂၇ ဦးႏွင့္ မဟာတန္းတက္ေရာက္ေနသူ ၁၁ ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိ ၅၉ ဦးအား အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၌ နည္းျပ / နည္းစနစ္မွဴးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ကာယကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနတြင္ ကာယနည္းျပအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

May 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.