<

ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာအပါအ၀င္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို Smart District Project အျဖစ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၅၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧရာ၀ဏ္၊ ရတနာတန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာတန္ဖိုး မွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းအပါအ၀င္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို Smart District Project  အျဖစ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၅၀ ခန္႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၁၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဧရာ၀ဏ္လမ္း၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပဲခူးျမစ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊလီလမ္းတို႔ တည္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ CBD ဧရိယာႏွင့္ ရွစ္မုိင္ခန္႔ အကြာတြင္တည္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ သြားလာလွ်င္ မိနစ္ ၃၀ အကြာတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း၊ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ခရီးသြားၾကာျမင့္ခ်ိန္ တစ္နာရီအတြင္း တည္ရွိသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ အေဆာက္အအံု အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ Commercial Mixed Use, Reserved Land , Social Housing , Affordable Condominium စသည္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ အဆိုပါ Smart District Project အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

All Inclusive  ျဖစ္ေစရန္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ Shopping Center မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အပန္းေျဖအနားယူရန္ ေနရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း၏ ခန္႔မွန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၅၀ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး လူေနအိမ္ခန္းေပါင္း ၁၃၀၀၀ ခန္႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ အဆိုျပဳထားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေျမဧက ၅၀၀၀၀ ခန္႔၌ ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၈၅၇ ဘီလ်ံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ တြံေတးႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းပါ၀င္ၿပီး ဒလဘက္ျခမ္း သီလ၀ါတစ္ဖက္ကမ္းႏွင့္ ကြမ္းျခံကုန္းဆက္စပ္ ဧရိယာတြင္ ေလဆိပ္သစ္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းဧရိယာသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဟာရန္ကုန္ (၁၅၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ) အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး (၁၀၁၇၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ) ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းရည္မွန္းႏွစ္ကို ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုျပဳတင္ျပထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအလိုက္ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ) တို႔မွာ ဒဂံုအေရွ႕ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (၁၃၂၈၆ ဧက၊ ေဒၚလာ ၄၃၅၅ သန္း)၊ တြံေတးႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (၄၉၇၉၉ ဧက၊ ေဒၚလာ ၁၅၈၅၇ သန္း)၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (၁၉၉၄၂ ဧက၊ ေဒၚလာ ၆၅၃၇ သန္း)၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (၂၆၉၂၄ ဧက ေဒၚလာ ၈၈၃၁ သန္း)၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (၆၅၈၉ ဧက၊ ေဒၚလာ သန္း ၂၁၆၀)၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (၆၈၀၁ ဧက၊ ေဒၚလာ ၂၂၂၉ သန္း)၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (၁၁၁၃၇ ဧက၊ ေဒၚလာ ၄၆၂၁ သန္း) စသည္ တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.