<

အဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္သည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအား အေရးယူရန္ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းခံလာပါက ခြင့္ျပဳခ်က္အျမန္ေပးရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကား

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္သည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းကို အေရးယူရန္ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းခံလာပါက ခြင့္ျပဳခ်က္အျမန္ေပးသြားရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလံုးသို႔ ေမ ၁၀ ရက္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ဧၿပီ ၉ ရက္ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၅ (၁) (၀၀၅)/၆/သမၼတ႐ံုးျဖင့္ ေပးပို႔လာသည့္စာအရ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ျဖင့္ စစ္ေဆးခ်ိန္မွ တရား႐ံုးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔ခ်ိန္အတြင္း ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းေၾကာင့္ တရားခံေျပးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို တရားစြဲဆိုအေရးယူရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ခြင့္ျပဳရန္ကိစၥတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးထံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းလာပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အျမန္ေပးသြားရန္ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေကာင္းစံဦး လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ညႊန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အခုက အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္က တစ္ခုခုျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာတခ်ဳိ႕ေပါ့။ ဥပမာ-တမူးခ႐ိုင္မွာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က တိုင္တယ္။ အမႈစစ္ေနရင္း တန္းလန္းမွာ သူ႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မတီက လာေျဖရွင္းဖို႔ ဆင့္ေခၚေတာ့ မေျဖရွင္းဘဲ ထြက္ေျပးသြားတယ္။ အဲဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ လာတယ္ထင္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလို႔ အမွန္တကယ္ အေရးယူဖို႔လိုတယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနက ၾကန္႔ၾကာေအာင္မလုပ္ဖို႔၊ ဖမ္းတ့ဲဟာကို ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အမိန္႔ထုတ္ေပးဖို႔ ဒီစာကိုထုတ္ရတာ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေကာင္စံဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားအရ စစ္ေဆးရန္လိုအပ္၍ ဆင့္ေခၚလာပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန အႀကီးအကဲက အထက္အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေနမည္ဆိုပါက အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးမႈတြင္ မတားဆီးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးထံမွ ညႊန္ၾကားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ ေခၚယူစစ္ေဆးသည့္အမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးေကာင္းစံဦးက ေျပာၾကားသည္။

May 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.