<

ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ရက္ ၄၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၇၇၆ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ခဲ့

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမွာ ဘ႑ာႏွစ္သစ္ တစ္လဆယ္ရက္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉၃၈ သန္း ကုန္သြယ္ထားကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၇၇၆ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၁ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ၂၇၉ သန္းဖိုး တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္လည္း ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစၾကၤန္မွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူ သစ္ပင္ပ်ဳိးပင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ၾကက္ေမာက္သီး၊ ဒူးရင္းသီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ သခြားသီး၊ ခရမ္းသီး၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ည္ေပါင္ စေသာအသီးမ်ဳိးစံု၊ အရြက္မ်ဳိးစံုတို႔ကိုလည္း တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေသာ္လည္း ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ား၊ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ေမ ၁၁ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆၅၉ သန္းတင္ပို႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၅၅ သန္း ပိုမိုတင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္စည္တင္သြင္းမႈထက္ ၁၀ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္ထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္းနႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ၾကံမ်ား တရား၀င္တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္းႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

May 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.