<

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ မေျဖရွင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း KNU ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း ေျပာၾကား

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကုိင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး ဦးေဆာင္ေသာ KNU ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) အၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ကာ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက အထက္ပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ျပႆနာျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတာပဲရွိတယ္။ ျပႆနာကို လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းနဲ႔ မရွင္းဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီလုိပဲဆုံးျဖတ္ထားတယ္” ဟု ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ KNLA တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္က ေခးပူ-လြယ္မူပေလာ လမ္းေၾကာင္းအား ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ (၅) အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔၏ ေမ ၁၇ ရက္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ကာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေခးပူ-လြယ္မူပေလာ လမ္းေၾကာင္းအား ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ တပ္မေတာ္က သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ လုံျခဳံေရးတာ၀န္ရယူထားသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း တပ္မေတာ္ဘက္က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမ ၁၇ ရက္ တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ လမ္းေၾကာင္းေဖာက္လုပ္မႈကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“တပ္မေတာ္က ယာယီရပ္ဆုိင္းထားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါက ယာယီဆုိတာက အကန္႔အသတ္ေတာ့မရွိဘူးေပါ့။ ရပ္ဆုိင္းတာလည္း အဲဒီလုိပါပဲ။ ရပ္စဲတာမဟုတ္ဘူး။ ရပ္ဆုိင္းတယ္ဆုိတာက လတ္တေလာမွာမလုပ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္၊ တကယ္လုိ႔ ယုံၾကည္မႈကလည္းျပည့္၀ၿပီး ျပည္သူလူထုကလည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းမဲ့တဲ့အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ရင္လည္း ဘာမွစုိးရိမ္မႈမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔လည္း နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာက်ေတာ့ ဒါက ေဖာက္ရမယ့္ အေနအထားရွိတယ္ဆုိလည္း ေဖာက္ရမွာေပါ့။ ဒါက ဘယ္အခ်ိန္လဲဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတိအက်ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရဘူး” ဟု ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ (၅) တုိ႔တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၄ ရြာမွ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔၏ ေမ ၁၇ ရက္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈရလဒ္အျဖစ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က အေႏွာင့္အယွက္ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာ ေနရပ္ရင္းေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္သြားႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု KNU က ေမ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNLA တပ္မဟာ (၅) တို႔၏ စစ္ေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ KNU က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔၏ ယခုအလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆုိပါအခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

KNU အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားမည္ဟူသည့္ မူရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု KNU က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

May 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.