<

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ရွိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တည္းခိုမႈအဆင္ေျပေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၅၇ လံုး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထား

ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ရွိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တည္းခိုမႈအဆင္ေျပေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၅၇ လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၂၅၄၁ ခန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံုအပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမွာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေမ ၁၇ ရက္အထိ ဗီဇာျဖင့္ တာခ်ီလိတ္မွတစ္ဆင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြား ၁၀၄၀ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ခရီးသြားဦးေရ ၁၀၄၄၃၇ ဦး၊ မိုင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ခရီးသြားဦးေရ ၁၄၀၉ ဦး လာေရာက္လည္ပတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ခရီးသြားကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခရီးသြားကုမၸဏီ ၁၆ လံုးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား အမ်ားစုသည္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ တာေလာ့ေစ်း၊ ဘုရင့္ေနာင္႐ုပ္တု၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ အာခါေစ်းႏွင့္ တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ညအိပ္ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းတန္းႀကီးဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားေစတီေတာ္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိ၊ ဟိုခုိေက်ာင္း၊ ၀တ္အင္းေက်ာင္း၊ စြန္ေတာ္ေစတီ၊ ဓာတ္က်မ္းေစတီ၊ ရွမ္းထုန္းေက်ာင္း၊ ပါထန္ေက်ာင္း၊ ရပ္ေတာ္မူ၊ သစ္တစ္ပင္ေတာင္ႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီ စသည့္ အထင္ကရေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈဦးေရမွာ သုည ဒသမ ၇၂ သန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၀င္ေပါက္ (ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း) မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္မႈဦးေရမွာ သုည ဒသမ ၅၀ သန္း ၀င္ေရာက္ထားေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ဦးေရမွာ ၁ ဒသမ ၂၂ သန္း ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

May 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.