<

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း ငါးရက္အတြင္း ေလးရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ထပ္မံျမင့္တက္ၿပီး 92 Ron တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၃၉၀၀ ေက်ာ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၄၁၀၀ ေက်ာ္ေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္သံုးဆီဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာၿပီး 92 Ron တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၃၉၀၀ ေက်ာ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၄၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ငါးရက္အတြင္း ေလးရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၈၉၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၀၆၃ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၁၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၁၃၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၆၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၉၀၄ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၉၁၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၁၃၁ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၀ (၃ ဒသမ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၀ (၃ ဒသမ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၀ (၃ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (ေလးရာခုိင္ႏႈန္း) ငါးရက္အတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၆၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ လက္ရွိအစုိးရ စတင္တက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္ ေစ်းႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဒီဇယ္ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာဆန္းပုိင္းတြင္ ၅၁ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၁ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၁၀ ရက္တြင္ ၇၁ ေဒၚလာအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ဧၿပီလဆန္းပုိင္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္း ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) မ်ားမွာ 92 Ron ၈၉ ဒသမ ၄၂ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၉၂ ဒသမ ၂၅၀ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၉၂ ဒသမ ၀၄ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၉၃ ဒသမ ၁၄ ေဒၚလာတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 92 Ron သည္ ၈ ဒသမ ၁၈ ေဒၚလာ၊ 95 Ron သည္ ၈ ဒသမ ၀၄ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၅ ဒသမ ၆ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၅ ဒသမ ၉၄ ေဒၚလာျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ေမလအတြင္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလကုန္ပုိင္းက တစ္ေဒၚလာ ၁၃၃၁ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၄၇ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။

May 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.