<

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေ၀ဖန္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္ ေျပာရရင္ ေဘာင္တစ္ခုကို ဆြဲခ်ဳံ႕လိုက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားတယ္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီေပါ့ဗ်ာ။ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြပဲေလ။ ေနာက္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြပဲေလ။ လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လံုး၀မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစည္းအေ၀းေတြလုပ္တယ္ ဆိုတာကလည္း အစိုးရရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေနာက္ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ေတြကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အစည္းအေ၀းေတြလုပ္တယ္။ Work Shop ေတြလုပ္တာေတြပဲ ရွိတာေလ။ အခုလို လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ လက္ရွိအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စည္းေ၀းပြဲေတြကို ခြင့္ျပဳ ခ်က္နဲ႔ လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္တာက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနသလို သေဘာေဆာင္သြားတယ္။ ဒါက သူတို႔ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရေပါ့” ဟု ဘိုဘို၀င္း လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမွ ဦးဘိုဘို၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၎ကဆက္လက္ၿပီး “အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔လို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ဒါေတြက မျဖစ္သင့္ပါဘူးဗ်ာ။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ CSO ေတြ အားေကာင္းေအာင္ အားလံုးလုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။ အခုဟာက CSO ေတြ ေဘာင္က်ဥ္းေအာင္ လုပ္ေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒါကိုလည္း တျခားေသာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ မေတြ႕ရဘဲနဲ႔ မြန္မွာပဲေတြ႕ရေတာ့ ဒီမြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအေနနဲ႔ CSO ေတြကို ယံုၾကည္မႈ မရွိေတာ့လို႔လားေပါ့။ အဲဒီသေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု သံုးသပ္သည္။

အလားတူ ေရးၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္၀င္းကလည္း “ဒီညႊန္ၾကားခ်က္က ဒီမိုကေရစီအစိုးရ မပီသဘူး ဆိုတာကို ေဖာ္ျပလိုက္တာနဲ႔ တူပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အားကို အျပည့္အ၀ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းေလ၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က အားေကာင္းေလပဲေလ။ အခုလို အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို တားဆီးတယ္။ ပိတ္ပင္တယ္။ ကန္႔သတ္တယ္။ စိစစ္တယ္ဆိုတာက အဲဒါကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ အစိုးရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ မူ၀ါဒေတြအေပၚမွာ မယံုၾကည္လို႔ ဒီလိုကန္႔သတ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက မိမိႏိုင္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အခုလို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစည္းအေ၀းေတြ၊ ဖိုရမ္ေတြကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ခိုင္းတာဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလို႔ေျပာတဲ့ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လံုး၀မသင့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ သိပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အျမင္ဖြင့္ေနတဲ့ဟာေတြကို ဒီလုိပိတ္ေနမယ္။ တကယ္ကို ျပည္သူ႔အသံေတြကို စုစည္းၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ဒီ Work Shop ေတြကို ခ်ဳံ႕တယ္ဆိုတာက အရမ္းကို လြဲမွားေနပါတယ္။ သူတို႔က လံုျခံဳေရးအရလို႔ Target ထားတယ္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက လက္နက္ကိုင္ထားတာမွ မဟုတ္တာ။ လံုျခံဳေရး ႐ႈေထာင့္ကေနၾကည့္ၿပီး လက္နက္ကိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ မလုပ္ဘဲနဲ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလာၿပီး ဒီလုိလုပ္တာက တလြဲစီ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု Mon CSO Network ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူတင္တဲ့ အစိုးရ ျဖစ္လာၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူေတြကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ကိစၥေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္သြားေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြက ဘယ္လိုမွ မလုပ္သင့္ဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို အစိုးရတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ဖန္တီးေပးရမယ့္ အရာေတြျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးတဲ့ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ဟာကို ထိန္းခ်ဳပ္တယ္ ဆိုတဲ့ဟာက ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္တဲ့ အခ်က္ႀကီးလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္က သံုးသပ္သည္။

အဆိုပါ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္မ်ား၌ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပေတာင္းခံရမည္ဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔လည္း အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဟိုတယ္ေတြမွာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြလုပ္ၾကတဲ့ အခါမွာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက မသိဘူးလို႔တင္ေတာ့ ဟိုတယ္ေတြ စည္းကမ္းရွိေအာင္၊ စနစ္တက် ျဖစ္လာေအာင္၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔လည္း စနစ္တက် ျဖစ္လာေအာင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးစိုးျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ႀကိဳတင္ခြင့့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရမယ္ ဆိုေတာ့လည္း လိုက္နာရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရးအရၾကည့္ရင္ နစ္နာတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ၁၀ ရက္ ႀကိဳတင္ရမယ္ဆိုေတာ့ အစည္းအေ၀း လုပ္တဲ့သူေတြ ဘက္ကလည္း အခက္အခဲေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဟိုတယ္ေတြမွာ CSO ေတြ အစည္းအေ၀းတို႔၊ သင္တန္းတို႔ လာလုပ္တယ္ ဆိုရင္လည္း မီဒီယာေတြ ပါလာတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြလုပ္တယ္။ ဒါက ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးခ်န္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္းအရာ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပဳလုပ္မည့္ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာတို႔ကို ေဖာ္ျပ၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန႐ံုးသို႔ ၁၀ ရက္ႀကိဳတင္၍ တင္ျပရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ ညႇိႏႈိင္းတင္ျပလာေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ တည္းခိုရိပ္သာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ ညႊန္ၾကားစာကို ေမ ၁၆ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားသာ ေပးပို႔ရသည္ဟု အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

May 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.